Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області

Дата: 13.10.2021 10:10
Кількість переглядів: 1441

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець

ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

 

Директор_____________________________________________Підлісний О.О.

підпис

 

ГАП_________________________________________________Гуржій Д.П.

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки   «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області»

 

Загальні положення

 Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» є Локницька сільська рада.

Виконавець містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» є  - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8 ).

 Виконавець стратегічної екологічної оцінки до проекту «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» (07850, Київська область, Бородянський район, смт. Клавдієве-Тарасове, вул. Травнева, 8).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план с. Локниця визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту.

План зонування є містобудівною документацією місцевого рівня, що розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування с. Локниця розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці. Стратегічна екологічна оцінка має на меті визначити відповідність містобудівної документації цілям сталого розвитку, зазначеним в ст. 19, та документам визначеним ст. 28 Закону України “Про основи містобудування”.

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області», що виконується ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» на замовлення та відповідно до завдання Локницької сільської ради (договір № ___________________________). Підставою для розроблення містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області», є Рішення сесії сільської ради «Про затвердження програми розроблення генеральних планів Локницьклої сільської ради» від 24.12.2020 №51 зі змінами.

Проекти містобудівної документації  «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» визначає: основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території; пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами; організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою; заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини. Основні показники генерального плану та плану зонування території с. Локниця відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період.

Вихідними даними для розроблення містобудівної документації слугували: топогеодезична основа – топографічна зйомка в системі координат УСК-2000; дані районного управління статистики та Локницької сільської ради про розвиток господарства населеного пункту, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо; дані анкетувань підприємств, організацій та установ населеного пункту; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку населеного пункту; інші документи та матеріали, надані сільською радою.

При розробленні містобудівної документації враховані раніше виконані проектні матеріали, "Схема планування території Рівненської області" (затверджена рішенням Рівненської обласної ради №598 від 30 березня 2012 року), а також перед проектних пропозиції щодо територій с. Локниця наданих замовником.

Топогеодезична основа не містить службової інформації. Існуючі межі населеного пункту, межі земельних ділянок  нанесені по відповідних координатах.

Проект містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» розроблений у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»,            ДБН Б.1-1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»,                                          ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В результаті реалізації рішень генерального плану відбудуться позитивні зміни в розвитку с. Локниця, покращення стану довкілля та здоров’я населення, що визначається оптимізацією, збільшенням/розширенням параметрів характерних складових функціонально-планувальної структури на перспективу (згідно основних показників):

Для с. Локниця:

-        території в межах населеного пункту – 979,9 га;

-         збільшення кількості населення з 15,3 до 16,9 тис. осіб;

-        збільшення загальної житлового фонду з 406,824 до 450,203 тис м2;

-        середня житлова забезпеченість населення загальною площею з 26,59 до 26,6 м2/чол.;

-        нове житлове будівництво – 77,746 тис.м2;

-        збільшення площ житлової забудови з 186,77 до 260,00 га та громадської – з 59,24 до 71,60 га;

-        розширення ландшафтно-рекреаційних та озеленених територій з 22,60 до 32,27 га, у тому числі зелені загального користування (парки, сквери, бульвари) – з 15,66 до 25,33 га;

-        території водних поверхонь – 18,79 га;

-        забезпечення території населеного пункту об’єктами інженерної інфраструктури та мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання, санітарна очистка);

-        впровадження розширеного комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист від підтоплення, протиерозійні заходи, розчистка русел та водойм тощо;

-        розширення площ транспортної інфраструктури з 49,20 до 75,00 га, в тому числі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям – з 26,95 до         50,0 га;

-        будівництво КОС  потужністю 12,0 тис. м3/добу;

-        будівництво мереж зливової каналізації протяжністю – 19,75 км та будівництво 2 од. ОС;

 

*Примітка: усі показники проекту генерального плану с. Локниця розраховані відповідно рішень генерального плану і можуть бути уточнені в процесі розробки.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:

- Атмосферне повітря: ймовірне незначне підвищення інтенсивності руху автотранспорту, але, по мірі реалізації рішень щодо покращення структури і технічних параметрів вуличної мережі с. Локниця,  озеленення прилеглих смуг і ін., очікується оптимізація транспортних впливів.

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля стаціонарних джерел викидів передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів, а саме жорсткого контролю підприємств за гранично-допустимими викидами (ГДВ), реконструкції застарілих виробництв, їх облаштування газоочисним та пиловловлюючим обладнанням, формування та організації санітарно-захисних зон, а також шляхом можливого використання твердих відходів технологічних процесів підприємств.

- Водний басейн: приведення у відповідність нормативним показникам рівня забезпеченості, розвиток та подальша модернізація селищної  інфраструктури систем водопостачання та водовідведення дозволить покращити умови користування водоспоживачів, запобігти забрудненню поверхневих водотоків, забезпечити мінімізацію втрат питної води при транспортуванні та максимальне лімітування обсягів водоспоживання на побутові та виробничі потреби.

Заходи щодо встановлення меж, організації та благоустрою прибережних захисних смуг, розчистці русел та водойм передбачені рішеннями генерального плану с. Локниця також складуть позитивний вплив на стан довкілля та здоров’я жителів населеного пункту.

- Ґрунти: впровадження сучасного фільтруючого обладнання та зміна підходів щодо поводження із відходами перспективних виробництв в бік більш екологічних  позитивно вплине на ґрунтове середовище, рекультивація порушених територій дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках містобудівного освоєння дозволить скоротити ділянки заплав, де відбуваються процеси підтоплення, локального заболочування, що в цілому матиме позитивний вплив на формування середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття: створення ландшафтних та рекреаційних зон, забезпечення формування зелених коридорів матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття.

- Здоров'я: створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, сквери), облаштування рекреаційних місць короткочасного відпочинку та розширення мережі рекреаційних установ матиме позитивний вплив на загальні умови життєдіяльності та оздоровлення населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки розглядатимуться планувальні альтернативи на предмет їх відповідності генеральному плану та інтересам громади.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

  •  доповіді про стан довкілля;
  •  статистичну інформацію;
  •  дані моніторингу стану довкілля;
  •  пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;
  •  топографічну основу і набір профільних геопросторових даних генерального плану з планувальними альтернативами;
  •  відкриті картографічні джерела.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  передбачається розглянути  наступні заходи:

а) Встановлення планувальних обмежень навколо об’єктів, що можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) Планувальні альтернативи для території, метою яких є визначення просторових рішень,  за яких відбудеться запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території, методичні та методологічні підходи ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с. Локниця Вараського району Рівненської області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Локницька сільська рада, вул. Центральна, 55, с. Локниця, Вараський район, Рівненська область, Україна, 34030.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генерального плану та плану зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь