Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

План соціально-економічного розвитку на 2024 рік

 

1. ВСТУП

План соціально-економічного розвитку Локницької сільської ради Вараського району Рівненської області на 2024 рік (далі План розвитку) є найважливішим документом в процесі творення власного соціально-економічного розвитку, з використанням внутрішнього та зовнішнього потенціалів. План соціально-економічного розвитку – це документ, який містить принципи та припущення, прийняті під час реалізації процесу планування з врахуванням збройної агресії російської федерації та воєнним станом в Україні.

Законодавчою та методичною основою розроблення плану соціально-економічного розвитку є Закони України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»,  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

План соціально-економічного розвитку Локницької сільської ради розроблений відповідно до завдань і положень таких документів:

Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2019 № 1098, рішенняобласної ради від13.03..2020 № 1618);

Стратегії розвитку Локницької сільської ради до 2025   року,  затвердженої  рішенням сесії сільської ради № 725.     від 27.04.  2020року з внесеними змінами від 21.12.2021 року №501.

До складу Локницької територіальної громади (ТГ) входить  шість сільських рад колишнього Зарічненського району  з центром в с.Локниця Вараського району Рівненської області. До складу Локницької територіальної громади входять села: Локниця, Храпин, Кухче, Новосілля, Радове, Кутин, Заозер’я, Задовже, Кутинок,  Любинь, Нобель, Дідівка, Котира, Млин, Сенчиці, Прикладники, Гориничі, Ніговищі, Омит,  Дубчиці.

План розвитку сільської ради є результатом праці представників всіх груп сільської громади . У плані розвитку громади узагальнено пропозиції цілей, завдань та заходів усіх зацікавлених сторін.

 

 

2.Основні проблемні питання соціально-економічного

розвитку громади

У сфері охорони  здоров’я

Недостатній рівень забезпеченості матеріально-технічної бази,  медичним  обладнанням та медичною апаратурою лікарських  амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, необхідність у сімейних лікарях для лікарських  амбулаторій.

У житлово-комунальному господарстві.

Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення.

Зношеність  дорожнього  покриття вулиць населених пунктів громади.

Відсутнє  освітлення вулиць більшості населених пунктів.

Незабезпеченість достатньою кількістю дорожніх знаків та розмітки.

 

Екологічна ситуація.

Забруднення навколишнього середовища в наслідок аварії на ЧАЕС.

Наявність стихійних сміттєзвалищ та проблема вивезення твердих побутових відходів. Наявність не паспортизованих сміттєзвалищ та відсутність схеми санітарної очистки населених пунктів  громади.

 

У  сфері освіти.

     

Забезпеченість навчально-виховного  процесу засобами  інформаційно-комунікайнійних  технологій.

Відсутність позашкільних навчальних закладів, як координаційних центрів виховної  та організаційно-методичної  роботи.

Потреба в проведенні поточних ремонтів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, зокрема ремонту харчоблоків та спортивних залів. Потреба у виборі земельної ділянки для будівництва нової школи в с.Радове, також виготовлення проектно-кошторисної документації.  Незабезпеченість закладів освіти сучасними спортивними та ігровими майданчиками. Недостатня кількість спортивного  інвентарю в школах Локницької територіальної громади. Недостатня кількість повноцінних укриттів.Потреба у придбанні шкільних автобусів.

 

У сфері фізичної культури і спорту.

Потреба у закупівлі спортивного інвентарю.

У сфері культури.

Потреба в покращенні матеріально-технічної бази, проведенні поточних ремонтів  закладів  культури, зокрема: 

Придбання  стільців для сидіння для сільських клубів ;

Заміна дверей пожежного виходу (клуби с.Кутин, с.Заозер'я).

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ НА 2024 РІК

З метою забезпечення сталого соціально – економічного розвитку територіальної громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період,  нагальних потреб територіальної громади та можливостей бюджету громади на 2024 рік визначено цілі, пріоритети і завдання виконавчого комітету Локницької територіальної громади на поточний рік, розроблено заходи щодо їх реалізації.

Основні  цілі.

  1. Розвиток  технічної  інфраструктури.
  2. Створення умов для розвитку економіки територіальної громади.
  3. Розвиток  соціальної сфери.
  4. Підвищення  екологічної  та пожежної  безпеки населення громади.
  5. Соціальний  захист  населення громади та ВПО.
  6. Допомога Збройним Силам України

 

 

Пріоритетні завдання .

 

1.Проведення поточних ремонтів закладів освіти, культури, охорони здоров’я.

2. Виготовлення проектно-кошторисних документацій об’єктів.

4.Організація вивезення твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, паспортизація діючих сміттєзвалищ, розробка схеми санітарної очистки  населених пунктів громади.

5. Поточні  ремонти доріг комунальної власності на території громади.

6.Зміцення матеріально-технічної бази місцевої  пожежної команди в с.Локниця та добровільної пожежної  команди в с.Кухче.

Пріоритетними є напрями розвитку громади, спрямовані на підвищення якості життя її жителів,  надання якісних послуг населенню та допомога ЗСУ.    

 Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів жителів населених пунктів громади і наповнення бюджету сільської ради. При цьому, для розвитку нематеріальних складових, формування яких забезпечується  використанням суспільних засобів (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), необхідно забезпечувати ефективне використання місцевого бюджету.

План фінансування пріоритетних заходів проекту економічного і соціального  розвитку  населених  пунктів Локницької територіальної громади на 2024 рік  розроблений відповідно до Стратегії розвитку Рівненської  області до 2027 року,  затвердженої  рішенням  обласної  ради від 13 березня 2020 року № 1618 та Стратегії розвитку Локницької сільської ради до 2025   року,  затвердженої  рішенням сесії сільської ради № 725.     від 27.04.  2020року з внесеними змінами від 21.12.2021 року №501.

 

4.Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку Локницької територіальної громади

Ціль 1.  Розвиток  технічної  інфраструктури  громади

 

Завдання та заходи

Строки виконання

Показники виконання

Очікуваний  результат

Завдання 1.1.Благоустрій населених пунктів

 

Захід 1.1.1

Проведення робіті з благоустрою сіл:

Утримання доріг

Утримання доріг у зимовий період;

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ ;

Впорядкування місць видалення побутових відходів;

1.1.1. Встановлення дитячого майданчика  в                 с. Нобель;

1.1.2. Встановлення спортивних майданчиків в с.Храпин та с.Локниця

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

Проведення робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.2 Проведення  поточних ремонтів доріг

Захід 1.2.1

Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах громади

2024

Проведення ремонтних робіт дорожнього покриття

Покращення якості дорожнього покриття

Захід 1.2.2 Грейдерування комунальних доріг в населених пунктах громади

2024

Проведення ремонтних робіт дорожнього покриття

Підвищення якості дорожнього покриття, скорочення часу доїзду аварійних служб

Ціль 2.  Розвиток соціальної сфери

Завдання та заходи

Строки виконання

Показники виконання

Очікуваний  результат

Завданню 2.1. Проведення поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших обєктів інфраструктури.

 

Захід 2.1.1.Поточний ремонт закладів освіти

 

2024

Проведення поточних ремонтів

Створення  належних умов для дітей

Завдання 2.2.Покращення матеріально –технічної бази закладів культури, освіти, та інших об'єктів

 

2.2.1.Придбання музичної апаратури, оргтехніки  та стільців для закладів культури, спортивного інвентарю та оргтехніки для закладів освіти

2.2.2..Придбання шкільного автобуса для КЗ»Кутинський ліцей»

 

  2024

Закупівля оргтехніки, меблів, інвентарю

Створення умов для дозвілля молоді

 

Створення  належних умов для підвозу дітей

вчителів до навчального закладу

             

 

Ціль 3.  Створення умов для розвитку економіки громади

Завдання та заходи

Строки виконання

Показникивиконання

Очікуваний результат

Завдання 3.1 Розроблення містобудівної документації

Захід 3.1.1

Виготовлення генеральних планів забудови сіл   Нобель, Кухче.

3.1.2.Введення в експлуатацію генерального плану с.Локниця

2024

Розробка генерального плану

Оновлення  містобудівної документації

Завдання 3.2  Створення умов для розвитку підприємництва та збільшення доходів бюджету

2.1. Проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення

-залучення інвесторів;

-заохочення розвитку малого підприємництва

3.2.2.Інвентаризація об'єктів нерухомого майна  передача в оренду вільних приміщень

3.2.4.Передача в оренду земельних ділянок на земельних торгах

2024

 

 

 

 

 

 

Проведення робіт

Збільшення доходів бюджету, створення нових робочих місць

         

 

Ціль 4. Підвищення екологічної та пожежної безпеки наслення громади

Завдання та заходи

Строки виконання

Показники виконання

Очікуваний результат

Завдання4.1.Забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони

Захід 4.1.1 Зміцення матеріально-технічної бази місцевої  пожежної команди в с.Локниця та добровільної пожежної  команди в с.Кухче. (рукави, стволи, пожежне спорядження)

 

Придбання обладнання та пального

Покращення пожежної безпеки

Завдання4.2 Проведення заходів  для покращення екологічної безпеки

 

 

Захід4.2.1

Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів громади.

2024

Розробка документації

Покращення екологічної ситуації

Ціль  5 .Соціальний захист населення

Завдання та заходи

Строки виконання

Показники виконання

Очікуваний результат

Завдання5.1.Надання послуг соціального характеру

5.1.3.Прийняття документів для оформлення соціальних допомог та виплат, житлових субсидій через інтегрований  комплекс «Соціальна громада»

5.1.4. Виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, їх соціальний супровід.

5.1.5. Соціальна підтримка учасників  АТО/  ООС, військовослужбовців Збройних Сил України, сімей мобілізованих, внутрішньо переміщених осіб.

5.1.6. Надання послуг адміністративного характеру ветеранам та їх сім»ям

2024

 

 

Покращення надання соціальних послуг

Завдання5.2  Матеріальна допомога

3.2.1. Виплата матеріальної   допомоги на поховання безробітних громадян                             3.2.2.Надання матеріальної допомоги на лікування жителів громади та військовослужбовців з числа жителів громади.

3.2.3. Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, учасникам АТО/ООС, контрактникам, ліквідаторам аврії на ЧАЕС мобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України з числа жителів громади.                                                                               3.2.4.Надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від стихійних лих.

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата грошової допомоги

 

Покращення матеріального становища жителів громади

         

 

 

 

Ціль  6 .Допомога Збройним Силам України

Завдання та заходи

Строки виконання

Показники виконання

Очікуваний результат

Завдання 6.1.Організація робіт з територіально оборони

Захід 6.1.1 Придбання матеріалів та проведення робіт по зміцненню кругової оборони громади .

Захід 6.1.1.Придбання та передача військового спорядження, предметів , матеріалів для сил ТРО, розташованих на території громади

Захід 6.1.2.Проведення робіт по облаштуванню державного кордону з Республікою Білорусь

Захід 6.1.3. Надання субвенції 9 прикордонному загону імені Січових Стрільців для закупівлі матеріалів та обладнання

 

Придбання обладнання та пального

Зміцнення обороноздатності громади

Завдання 6.2 Підтримка військових частин та військовослужбовців, другого відділу Вараського районного центру комплектування

 

 

Захід 6.2.1.Організація та проведення мобілізаційної роботи

Захід 6.2.2.Організація благодійних заходів по збору коштів для потреб ЗСУ

Захід 6.2.3. Закупівля та передача військовим частинам техніки , спорядження, приладів нічного бачення , дронів ,тощо

2024

Придбання пального, приладів нічного бачення тощо

 

Зміцнення обороноздатності

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь