Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

Проектна заявка по капітальному ремонту системи опалення Нобельської ЗОШ

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

05 квітня 2016 року № 82

 

ФОРМА

проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1.ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

1.

Зміст проектної заявки

с. 1

2.

Загальна характеристика проектної заявки

с. 2-3

3.

Проект

с.4-8

3.1.

Анотація проекту

с. 4-5

3.2.

Детальний опис проекту

с.5-8

 

опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с. 5-6

 

мета та завдання проекту

с. 6

 

основні заходи проекту

с. 6-7

 

план-графік реалізації заходів проекту

с. 7

 

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 

с. 7-8

4.

Бюджет проекту

с. 9-10

4.1.

Загальний бюджет проекту

с. 9

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с. 9

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с. 10

4.4.

Локальний кошторис

с. 11

5.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.11

6.

Додатки(за потреби)

с.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Назва проекту,що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

Капітальний ремонт системи опалення КЗ»Нобельська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району ,Рівненської області»

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Локницької сільські ради об»єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я та культури .Рішення сесії Локницької сільської ради №55 від 23.12.2016 року

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних  територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій

Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є створення комфортних умов для навчання і вихавання дітей в Нобельській ЗОШ І-ІІІ ступенів в опалювальний період, також економія енергоресурсів, модернізація системи теплопостачання Нобельської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом встановлення твердопаливного котла

 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

700

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

з липня 2017 по вересень 2017 року

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн

186,494

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн

0

Назви населених пунктів, уякихреалізуєтьсяпроект

с.Нобель

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Харковець Петро Степанович

Телефон, факс, e-mail заявника

0980527183, loknizasrada@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Сільський голова Харковець П.С

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0980527183, loknszasrada@ukr.net

 

 

 

 

Керівник заявника     ______________                            _Харковець П.С

                                               (дата, підпис)               (ініціали, прізвище)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОЕКТ

 

  1. Анотація проекту

Назва проекту: «Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ ступенів Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області».

 

Актуальність проекту

Даний проект є достатньо актуальним ,  оскільки в Нобельській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчаються діти з сіл Дідівка ,Млин,Котира ,Нобель .Всього навчається в даній школі   69    учнів.Застаріла система опалення ,зокрема котел , призводить до значних втрат тепла, що не дає можливості забезпечити нормальний температурний режим відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.Встановлення нового ,сучасного та економного твердопаливного котла дозволить опалювати приміщення школи доступними місцевими видами палива (дрова,торфобрикет).Перехід на опалення місцевими палива зумовить значну економію коштів бюджету ОТГ, приблизно 50000 грн в рік.Дотримання необхідного температурного режиму в зимовий період дозволить зменшити рівень захворюваності учнів та покращити навчально-виховний процес.

Перелік заходів проекту.

В ході реалізації проекту «Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району ,Рівненської області» необхідно буде здійснити ряд заходів:виготовити проектно-кошторисну документацію, заключити договір з підрядною організацією на проведення робіт по встановленню твердопаливного котла, провести роботи по встановленню твердопаливного котла.

Очікувані результати проекту.

         В результаті реалізації проекту  ««Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району ,Рівненської області»  буде встановлено твердопаливний  котел,що забезпечить відповідний температурний режим в школі в опалювальний період, будуть створені умови для комфортного перебування школярів та вчителів, обслуговуючого персоналу.В результаті реалізації проекту школа буде опалюватись не дорогим вугіллям, а значно доступнішим і дешевшим видом палива: дрова та торфобрикет.Буде досягнуто економію коштів на опалення та електроненергію.Результатами проекту можуть скористатись впершу чергу діти (  69 осіб), вчителі ( 24 чоловіки) та обслуговуючий персонал (15 осіб). .

 Обсяг коштів та джерела фінансування проекту.

       Для реалізації проекту необхідні кошти в сумі 186,494 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації,проведення робіт по капітальному ремонту ситеми опалення.  Джерелами фінансування проекту будуть кошти Державного бюджету на розвиток інфраструктури об»єднаних громад в сумі 186,494 гривні.

Виконавцем проекту є виконком Локницької сільської ради

 

  1. Детальний опис проекту.

 

2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Локницька об’єднана  територіальна  громада  займає площу  266,72 кв.км.,  нараховує 14 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 5033 чол. .

Проект буде реалізовуватись в селі Нобель , яке  входять до складу Локницької ОТГ адміністративним центром якої є село Локниця.В селі Нобель проживає 280 жителів Розташоване за 16 км від центру об’єднаної територіальної громади с. Локниця та за 39 км від районного центру смт. Зарічне. В селі діє сільський клуб, фельдшерсько-акушерський пункт,  2 магазини, Нобельська  ЗОШ І-ІІІ ст., публічно-шкільна бібіліотека

 Село Нобель  забудоване в основному одноповерховими будинками. Рельєф території населеного пункту рівнинний. В селі знаходиться  озеро «Нобельське».В Нобельській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 70 учнів з сіл Дідівка, Млини,Котира ,Нобель.Школа збудована в 1971 році.Система опалення КЗ «Нобельська  ЗОШ І-ІІІ введена в експлуатацію в 1972 році.Для опалення використовуються твердопаливні котли «Універсал -5 М» , які працюють на вугіллі.Фізичне спрацювання котлів становить 80%.Закоксованість секцій котлів призводить до недотримання температурного режиму в зимовий період, що негативно впливає на навчально-виховний процес.У зв»язку з здороженням вугілля і значними затратами на постачання вугілля в школу, використання даного виду котлів буде недоцільним і дуже затратним.Тому постала потреба  у встановленні нового твердопаливного котла, який дасть змогу забезпечити відповідний температурний режим.Переведення опалювальної системи на місцеві види палива( дрова,торфобрикет) дасть значну економію коштів.Від реалізації проекту виграють в першу чергу учні та вчителі.

.

          Соціально-економічна спрямованість проекту

Даний проект є соціально значущим проектом.Його реалізація дасть змогу вирішити декілька суттєвих проблем.Зокрема, буде вирішена проблема з забезпеченням відповідного температурного режиму в школі.Економічний ефект полягає в економії коштів бюджету ОТГ на придбання палива :дров та торфобрикету замість вугілля , та зменшенні споживання електроенергії

Відповідність проекту заходам, визначеним Планом соціально-економічного розвитку ОТГ

       Проект «Капітальний ремонт системи опалення Нобельської ЗОШ»» відповідає плану соціально-економічного розвитку Локницької об'єднаної територіальної громади на 2017 рік затвердженого рішенням сесії №55 Локницької сільської ради ОТГ від 23.12.2016 року:

   - Завдання 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я та культури

  Цільові групи проекту

Від реалізації проекту виграють в першу чергу учні школи (69 учнів, працівники школи (39 осіб), а також жителі сіл Котира, Млин,Нобель та Дідівка (591 чоловік).

2.2.Мета та завдання проекту

 

Мета проекту:  

          Метою проекту є створення комфортних умов для навчання і вихавання дітей в Нобельській ЗОШ І-ІІІ ступенів в опалювальний період, також економія енергоресурсів.

 

Завдання проекту:

-модернізація системи теплопостачання Нобельської ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом встановлення твердопаливного котла

 

  1. Опис діяльності в рамках проекту

 

Основні заходи проекту:

 1.Виготовити проектно-кошторисну документацію.

 2.Заключити договір на виконання робіт по капітальному ремонту теплопостачання

3.Встановлення в будівлі існуючої котельні твердопаливного котла потужністю понад 0,31 МВт [0.27 Гкал/год]  до 0,46 МВт [ 0,4 Гкал/год]/-1шт.

4.Установлення насосів відцентрових з електродвигуном массою до 0,1 т-1 шт.

5.Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм-1 шт.

6. Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних дiаметром понад 25 до 40

мм -1 шт.

7. Монтаж труб витяжних, димових та вентиляцiйних дiаметром до 3250 мм

висотою до 45 м з листової сталi -350 кг.

8. Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах- 30 метрів.

9.Випробування обладнання.

10.Здача в експлуатацію.

 

Реалізація проекту не матиме негативного впливу на навколишнє середовище.Для реалізації проекту буде сформована команда з працівників виконавчого комітету сільської ради та депутатів сільської ради, які працюватимуть над розробкою проекту ,а також контролюватимуть його виконання.

 

 

2.4.План-графік реалізації заходів проекту.

 

 Тривалість проекту складатиме 3 місяці

Місяць 1-липень

Місяць 3-вересень

 

 

 

Тривалість

    заходу

 

 

 

З а х і д

 

  Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Кошти

субвенції

 

 

 Бюджет

    МС*

 

 

  Кошти

    КП*

 

Інші партнери

 

 

І  ЕТАП

Виготовлення проектно-кошторисної документації по даному проекту та визначення підрядчика

5,000

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

Місяць 1

 

 

Підготовка та реалізація заходу №1 ,2

 

5,000

 

-

 

 

-

 

 

-

 

ІІ ЕТАП

Виконання робіт по капітальному ремонту системи опалення

165,485

 

-

 

-

 

-

Місяць 2

Реалізація заходу №3,4,5,6,7,8

165,485

-

-

-

 

Місяць 3

Реалізація заходу№ 9,10

 

-

-

-

-

                         

 

 

2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту


       В результаті проведеного ремонту буде забезпечено комфортні умови для навчання і виховання дітей Нобельської ЗОШ І-ІІІ ступенів та працівників школи.

Реалізація проекту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності Локницької територіальної громади, сприятиме удосконалення технічної інфраструктури;

а) фінансова сталість:

 

          Фінансова сталість полягає в тому, що , Локницька ОТГ зменшить видатки з місцевого бюджету на придбання палива та оплату електроенергії, а зекономлені кошти можна буде направити на інші об’єкти комунальної власності громади.

.

         б) інституційна сталість:

реалізація проекту значно посилить спроможність Локницької сільської ради та зміцнить позиції ОТГ для подальшого розвитку та розширення громади шляхом приєднання суміжних сільських рад.

     в) політична сталість:

проведення заходів проекту згуртує громаду села  для вирішення місцевих проблем, забезпечить партнерські стосунки сільської ради із органами самоорганізації населення для вирішення спільних питань. Крім цього проект буде широко підтриманий районною та обласною владою для його поширення в регіоні,  в зв’язку із розумінням необхідності об’єднання громади для вирішення своїх проблемних питань. . На даний час в громаді досить висока громадська самосвідомість і місцеві жителі активно приймають участь в вирішенні питань місцевого значення, а реалізація такого соціально значущого проекту безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі та до місцевої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансу-вання)

інші учасники проекту
(у разі співфінансу-вання)

1

Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд

6,500

6,500

-

-

1.1.

Вартість проектних робіт

5,000

5,000

-

-

1.2.

Кошти на здійснення авторського нагляду

1,500

1,500

-

-

2.

Будівельно-монтажні роботи (розпис за окремими позиціями матеріалів та робіт наведений у локальному кошторисі по капітальному ремонту системи опалення)

166,831

166,831

-

-

3.

Інші витрати:

 

13,165

13,165

-

-

3.1.

Здійсненя технічного нагляду

2,970

2,970

-

-

3.2.

Покриття адміністративних витрат будівельних організацій

0,271

0,271

-

-

3.3.

Сплата податків

та кошторисний прибуток

9,924

9,924

-

-

 

РАЗОМ:

186,496

186,496

-

-

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

з/п

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансу-вання)

інші учасники проекту
(у разі співфінансу-вання)

1

Видатки споживання:

-

-

-

-

Видатки розвитку:

«Капітальний ремонт системи опалення по Нобельській ЗОШ»

186,494

186,494

-

-

 

РАЗОМ:

186,494

186,494

-

-

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

з/п

Джерела фінансування

Сума

(тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

186,494

100

2

Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

-

-

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

-

-

 

Загальний обсяг фінансування

186,494

100

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 

Локальний кошторисний розрахунок додається

 

 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Партнер  1

Повна офіційна назва організації-партнера

Локницька сільська рада

Місце розташування

 

34030, Рівненська  область, с.Локниця вул. Центальна 55

Юридичний статус

Орган місцевого самоврядування

Офіційна адреса

 

34030, Рівненська  область, с.Локниця вул. Центральна 55

Контактна особа

 

Сільський голова Харковець Петро Степанович

Телефон

(03632)  4-47-36

Факс

-

Адреса електронної пошти

loknizasrada@ukr.net

Кількість  штатних співробітників (постійних та тимчасових)

20 – штатні постійні

0 – тимчасові

 

Роль та залученість до підготовки цього проекту

Заявник, розробка проектної заявки ,виготовлення проектно-кошторисної документації

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

Прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

 

 

 

Керівник проекту                         Харковець П.С

 

Виконавець робіт (підрядник) буде визначений за результатами переговорів та на підставі досвіду раніше виконаних робіт.

 

 

 

6. ДОДАТКИ

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь