Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

Проектна заявка по капітальному ремонту системи опалення Локницької ЗОШ

комунального господарства України

05 квітня 2016 року № 82

 

ФОРМА

проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

 

І. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

І.

Зміст проекту

с. 1

ІІ.

Загальна характеристика проекту

с. 2-3

ІІІ.

Проект

с. 4-10

1.

Анотація проекту

с. 4-5

2.

Детальний опис проекту

с. 5-11

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с. 5-7

2.2.

Мета та завдання проекту

с. 7

2.3.

Основні заходи проекту

с. 8-9

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с. 9-10

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с. 11

ІV.

Бюджет проекту

с. 12-13

4.1.

Загальний бюджет проекту

с. 12-13

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с. 13

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с. 13

4.4.

Локальний кошторис

с. 14

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Назва проекту,що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Локницької сільської ради

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я та культури Рішення сесії Локницької сільської ради від 23.12.2016 року №55

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних  територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій

Мета та завдання проекту

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, в економічно ефективному енергозабезпеченні будівлі школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв. Покращення технічного стану системи опалення та будівлі КЗ "Локницька  ЗОШ І-ІІІ ступенів", досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1565 осіб

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))

червень 2017-жовтень 2017

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн.

1492,787

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн.

0

Назва населених пунктів, у якихреалізується проект

село Локниця

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Харковець Петро Степанович

Телефон, факс, e-mail заявника

(03632) 4-47-36     м.т.0989785288 

loknizasrada@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Голова виконавчого комітету Локницької сільської ради Харковець Петро Степанович

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

03632) 4-47-36     м.т.0989785288 

loknizasrada@ukr.net

 

 

Сільський   голова                                                           Харковець П.С

                                               (дата, підпис)               (ініціали, прізвище)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. П Р О Е К Т

 1. Анотація проекту.
 • Назва проекту:   « Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області».
 • Актуальність проекту: постійне зростання цін на енергоресурси висуває на перше місце пріоритетність заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій  та пошуку альтернативних  джерел енергії. Не менш актуальним є проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель та поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери, які мають велике значення для   мешканців територіальних громад.

Тому енергозберігаючі  заходи  в КЗ "Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів" стануть не просто   ощадним витрачанням енергоресурсів, а  технічною  політикою на увесь технологічний базис суспільного виробництва з позиції найбільш раціонального використання енергії,  основних фондів та матеріалів.

Важливо відзначити, що будівля школи була збудована в 1986 році і відповідно будівельні матеріали та конструкції є технологічно застарілими, частково зношеними та поступово приходять в непридатність для подальшої експлуатації, проектні рішення  не відповідають  сучасним вимогам. Ті часткові заходи, які щорічно виконуються для забезпечення функціонування навчального закладу по своїй суті є даремним витрачанням коштів і не мають нічого спільного з вирішенням проблеми в цілому.

 

Основна проблема проекту: 

Система опалення будувалась таким чином що від неї йшли гілки і розгалуження на сільський клуб, через це відстань від будівлі котельні до будівлі школи складає 40 метрів протяжність теплотраси з точки виходу з котельні в точку входу в будівлю школи 85 метрів. Труби прокладенні в бетонних коробах без будь-якого утеплення. Більша частина тепла яке подається на приміщення школи обігріває землю. Ремонтні роботи, які щорічно виконувалися, на даний час не дають жодного результату і фактично виконання робіт є неефективним витрачанням коштів. 

Значний обсяг бюджетних коштів спрямовується на сплату рахунків за спожиті енергоносії. Перевищений рівень питомих витрат  споживання енергетичних ресурсів спонукає до втілення сучасних енергозберігаючих  технологій та використання альтернативних джерел енергії.

 

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість: заміна системи опалення і заміна вікон та дверей на металопластикові дасть  змогу значної економії енергоресурсів, свідченням цього є те що в 2016 році котел УН-2 був замінений на сучасний твердопаливний котел моделі 288 потужністю 350 квт.. та було встановлено 35 метало-пластикових вікон, що дало змогу зекономити значні кошти порівнянні з іншими роками. До заміни середньорічне споживання вугілля складало 110 тон, а після заміни у 2016 році за опалювальний сезон використали 70 тон. Ціна 1 тони вугілля складала 2500 грн., у зв'язку з чим отримали економію у 40 тон, вартістю 100000 грн..

 

Реальна можливість його виконання: забезпечення  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад.

Перелік заходів проекту:

 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
 2. Визначення будівельно-підрядної організації.
 3. Укладання угоди з організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів для початку будівельних робіт.
 4. Заміна системи опалення.
 5. Заміна вікон та дверей на металопластикові.
 6. Введення об’єкта в експлуатацію.

 

Очікувані результати  проекту:

 1. Підвищення рівня обізнаності населення про   економічну ефективність впровадження енергозберігаючих технологій.
 2. Досягнення максимальної ефективності використання енергоресурсів.
 3. Скорочення споживання енергоносіїв.
 4. Заощадження бюджетних коштів.
 5. Зменшення до мінімального рівня витрат на  послуги з електропостачання.
 6. Поліпшення соціально-економічного розвитку Локницької ОТГ.
 7. Покращення рівня надання освітніх послуг та підвищення комфортності будівлі навчального закладу.
 8. Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку, передусім у сфері енергоефективності та енергозбереження.

 

Цільові групи проекту:

На даний час технічний стан системи опалення КЗ "Локницька  ЗОШ І-ІІІ ступенів" викликає занепокоєння практично всіх жителів сіл Локниця і Храпин. У зв’язку з цим всіх мешканців цих сіл – 1565 громадян, можна віднести до однієї цільової групи, але найбільшу вигоду отримають  учні (150 чол.), працівники школи (57 чол.), батьки (290 чол.)  та інші.

 

2. Детальний опис проекту.

 2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Локницька  ОТГ утворилась внаслідок об´єднання  чотирьох сільських  рад: Локницької, Кухченської, Кутинської та Нобельської.  До складу громади входить чотирнадцять сіл:  Локниця,  Храпин, Кухче,  Новосілля,  Радове,  Кутин,  Заозер´я,  Задовже, Кутинок,  Любинь,  Нобель, Дідівка, Котира, Млин.   На  території   проживає 5033 жителів, із них дітей і молоді до 18-ти років -1250 чоловік.  Діє 8 шкіл: чотири з них загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, одна ЗОШ І-ІІ ступенів, та  три  філії  ЗОШ І-ІІ ступенів, в яких  навчаються  663 дитини.  На  території  є будинок культури, 8 сільських клубів,   6  бібліотек та один  пункт видачі, 8 ФАПів, дві  лікарські амбулаторії,  6 відділень зв´язку  та  магазини.

        Село Локниця  є  адміністративним центром Локницької сільської ради ОТГ. Розташоване в  північно- західній частині   Зарічненського району Рівненської області, за 215 кілометрів від обласного центру м.Рівне та за 23 км. від   районного центру смт. Зарічне.

        Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є вулиці з одно та двосторонньою забудовою.  Село Локниця забудоване в основному одноповерховими будинками.  Загальна площа  491,6 га.  В  селі Локниця  420 дворів, проживає 1086  жителів.

        В адміністративно-громадському центрі зосереджені: сільська рада, будинок культури, бібліотека,  магазини, Локницька ЗОШ  І-ІІІ ступенів  (навчається 142 дитини),  Локницька  лікарська амбулаторія ЗПСМ, аптека. Функціонує  Локницьке лісництво ДП  Зарічненського  лісгоспу.

Нинішня ситуація в енергетичній сфері  в Україні вимагає абсолютно нових, інноваційних підходів до використання енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів. Значні витрати бюджетних коштів на енергоносії  перешкоджає економічному розвитку території.

Використання  альтернативних видів енергії, впровадження енергозберігаючих заходів відповідає загальнодержавній та регіональній політиці в Україні та є гарантом сталого соціально-економічного розвитку громади.

Головною проблемою енергозбереження в комунальних закладах Локницької ОТГ є застарілість систем опалення та котлів, зношеність основних конструкцій будівель (покрівлі, вікна та двері). Ці фактори призводять до значних втрат енергоресурсів.

Локницька ЗОШ І-ІІІ ст. має можливість забезпечити навчання 400 учнів в одну зміну. Тому при подальшій реформі системи освіти саме дана школа має всі можливості бути опорною школою. Фактично Локницька ЗОШ І-ІІІ ст. є центральною школою громади. Але за період свого існування, з 1986 року, там жодного разу не проводилось капітального ремонту, а  система опалення, яка вже багато років ремонтується лише силами батьків та спонсорів  на даний час знаходиться в аварійному стані і викликає занепокоєння практично всіх мешканців громади.

Наявність даної проблеми не дає можливості для повноцінного функціонування школи в опалювальний сезон тому що система опалення збудована таким чином що на цокольному поверсі всі комунікації залиті під бетон і проводити будь які ремонтні роботи практично немає можливості. у зв'язку з тим, що труби дуже багато разів переварювались у половину правого крила майже не доходить тепло. Не досконала система опалення постійно призводить до її завоздушування, і у підсумкку є часті факти розмерзання єлементів системи опалення.

Враховуючи дані обставини даний проект був визначений  приорітетним в Плані соціально-економічного розвитку Локницької ОТГ на 2017 рік. Для реалізації даного проекту необхідні кошти, які бюджет Локницької ОТГ не в змозі виділити в повному обсязі і лише за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  можливо виконати необхідний комплекс робіт, передбачених даним проектом.

Відповідність проекту заходам, визначеним Планом соціально-економічного розвитку ОТГ

       Проект «Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області» відповідає плану соціально-економічного розвитку Локницької об'єднаної територіальної громади на 2017 рік затвердженого рішенням сесії №55 Локницької сільської ради ОТГ від 23.12.2016 року:

 -  Завданню 2.1 Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я та культури

Реалізація проекту продемонструє ефективне управління, підвищення активності громади та взаємодію органів державної влади з місцевим самоврядуванням.

Враховуючи той фактор, що сільські жителі найбільш болюче реагують на питання функціонування загальноосвітніх шкіл вигоду від реалізації даного проекту отримає Локницька об’єднана територіальна громада в цілому.

 

2.2. Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, в економічно ефективному енергозабезпеченні будівлі школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії, популяризації культури енергозбереження серед громади сільської ради

         Завданням проекту здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності шляхом популяризації серед мешканців громади шляхів вирішення проблеми енергозбереження, формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, працівників школи) культури енергозбереження та енергоспоживання, покращення технічного стану системи опалення та будівлі КЗ "Локницька  ЗОШ І-ІІІ ступенів".

 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту:

 

 • Короткий опис заходів проекту:

 

 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
 2. Визначення будівельно-підрядної організації.
 3. Укладання угоди із організацією-підрядником, що виграла тендер-конкурс та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.
 4. Заміна системи опалення:

- безканальне прокладання трубопроводiв тепломережi дiаметром понад 100 до 150мм в армопiнобетоннiй iзоляцiї в траншеї з розпорами 90 м;

- прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб

дiаметром 125 мм  40 м;

- установлення клапанiв проти вибухових площею понад 0,1 до 0,2 м2 -1шт;

- демонтаж радiаторiв масою до 80 кг-113 шт;

- демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб

дiаметром 80 мм-100 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 20мм-160 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25мм-680 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 32мм-75 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 40мм-56 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 50мм-63 м;

- прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 63мм-41м;

- прокладання трубопроводiв  водопостачання з напiрних полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 75 мм-172 м;

-встановлення радіаторів опалення сталевих-113шт;

- установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т-4 шт;

- установлення гребінок пароводорозподiльчих iз сталевих труб,

зовнiшнiй дiаметр корпуса гребiнок 108 мм-2 шт;;

 1. Заміна 67 вікон та 14 дверей на металопластикові:

- демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах-72 шт;

- знiмання засклених вiконних рам-265м.кв;

- заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з

металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель-265м.кв;

- демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах-12м.кв;

- знiмання дверних полотен-27м.кв;

- установлення дверних блокiв із металопластику, площа прорiзу бiльше 3м2-27м.кв;

- ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним розчином-125м.кв;

- фарбування ранiше пофарбованих стін усерединi будiвлi водоемульсiйними

сумiшами з розчищенням до 10-125м.кв;

- установлення пластикових пiдвiконних дошок-140 м;

- установлення віконних зливів-140 м;        

                                                                 

 1. Введення об’єкту в експлуатацію.

 

У зв’язку з досить високою вартістю робіт виконання робіт по даному проекту планується проводити на протязі 2017 року.

Планується виконати роботи заміні системи опалення, що забезпечить збереження основних конструкцій будівлі та дасть можливість забезпечити проведення навчального процесу в нормальних умовах.

До початку опалювального сезону 2017 року планується завершити роботи по реалізації заходу № 4, а саме виконати роботи демонтажу старої системи опалення і монтажу нової системи опалення і т.п.

І лише після цього планується приступити до реалізації заходу № 5.

 

Проблема утримання загальноосвітньої школи та її ремонту беззаперечно  ставиться на перше місце жителями громади. У процесі виконання робіт по даному проекту планується проводити громадську оцінку ефективності досягнутих результатів.

Реалізація проекту жодним чином не впливає на навколишнє природне середовище, не спричинить екологічного дисбалансу і не несе ризиків для довкілля.

                  Реалізацію проекту буде здійснювати виконавчий комітет Локницької сільської ради.

        

 

2.4 ПЛАН-ГРАФІК

 

реалізації заходів за проектом

 

Тривалість проекту складатиме 5  місяців.

1 місяць - червень;

5 місяць - жовтень.

 

Реалізація заходів:

 

 

 

Тривалість

    заходу

 

 

 

З а х і д

 

  Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Кошти

субвенції

 

 

 Бюджет

    МС*

 

 

  Кошти

    КП*

 

Інші партнери

 

 

І  ЕТАП

Виготовлення проектно-кошторисної документації по даному проекту

 

 

51046

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

Місяць 1-2

 

 

Підготовка заходу №1

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Підготовка та реалізація заходу № 1

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Завершення реалізації заходу №1

51046

 

 

-

 

-

ІІ  ЕТАП

Визначення будівельно-підрядної організації

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Місяць3

 

 

Реалізація заходу №2

 

 

-

 

-

 

-

 

-

ІІІ  ЕТАП

Укладання угоди з організацією підрядником та підготовка до початку будівельних робіт

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Місяць 4

 

 

Реалізація заходу №3

 

 

-

 

-

 

-

 

-

ІV  ЕТАП

Виконання робіт по заміні системи опалення школи і частковій заміні вікон

 

1441741

-

-

-

 

Місяць  4

 

Реалізація заходу № 4

 

 

850000-

 

-

-

-

 

Місяці 5

 

 Реалізація заходу №5

 

 

591741

-

-

-

V  ЕТАП

Введення об’єкта в експлуатацію

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Місяць 5

 

 

Реалізація заходу №6

 

 

-

 

-

 

-

 

-

                               

 

 

2.5. Очікувані результати проекту.

Реалізація проекту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності Локницької територіальної громади,  а саме: дасть змогу залучити додаткові  джерела на фінансування проекту;  сприятиме удосконалення соціальної інфраструктури; дозволить мінімізувати витрати на споживання енергоносіїв. 

 

а) фінансова сталість:

         Реалізація проекту є економічно ефективним для подальшого розвитку та діяльності ОТГ і сприятиме посиленню фінансово-економічної спроможності громади. У першу чергу це пов’язане зі зниженням витрат на енергоносії та значно зменшить щорічні витрати на поточні ремонти внутрішніх приміщень школи.

         Враховуючи той фактор, що загальноосвітня школа є неприбутковою установою збільшення надходжень до бюджету не відбудеться, але очікується суттєве вивільнення коштів, які в майбутньому можливо направити на вирішення інших проблем громади.

         б) інституційна сталість:

реалізація проекту значно посилить спроможність Локницької сільської ради та зміцнить позиції ОТГ для подальшого розвитку та розширення громади шляхом приєднання суміжних сільських рад.

     в) політична сталість:

     реалізація  даного проекту та ряду інших проектів, які заплановано реалізувати в 2017 році за рахунок власних коштів та підтримки громадськості, дасть можливість  за 1-2 роки повністю   привести заклади соціальної сфери  в повністю робочий стан. На даний час в громаді досить висока громадська самосвідомість і місцеві жителі активно приймають участь в вирішенні питань місцевого значення, а реалізація наших планів безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансу-вання)

інші учасники проекту
(у разі співфінансу-вання)

1

Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд

 

51,046

 

51,046

-

-

1.1.

Вартість проектних робіт

45,000

45,000

-

-

1.2.

Оплата експертизи проектної документації

2,046

2,046

-

-

1.3.

Кошти на здійснення авторського нагляду

4,000

4,000

-

-

2.

Будівельно-монтажні роботи (розпис за окремими позиціями матеріалів та робіт наведений у локальному кошторисі ремонту опалення)

 

1160,614

 

1160,614

-

-

3.

Інші витрати:

 

281,127

281,127

-

-

3.1.

Здійсненя технічного нагляду

 

20,659

 

20,659

-

-

3.2.

Покриття адміністративних витрат будівельних організацій

 

3,643

 

3,643

-

-

3.3.

Податок на додану вартість

та кошторисний прибуток

 

256,825

 

256,825

-

-

 

РАЗОМ:

1492,787

1492,787

-

-

 

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

Субвенція з Державного бюджету

Місцевий бюджет
(у разі співфінансу-вання)

Інші учасники проекту
(у разі співфінансування)

1. Видатки споживання:

-

-

-

-

2. Видатки розвитку:

1492,787

1492,787

-

-

Виконання будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації

1492,787

1492,787

-

-

РАЗОМ:

1492,787

1492,787

-

-

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн.)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування за рахунок коштів субвенції

1492,787

100

2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

-

-

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

-

-

1) учасників з бюджетного сектору

-

-

2) учасників з підприємницького сектору

-

-

3) учасників з громадськості

-

-

Загальний обсяг фінансування

1492,787

100

 

 

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 

Локальний кошторис додається

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь