Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

капремонт школи в с. Радове

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Назва проекту,що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

«Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області»

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Локницької сільські ради об»єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання 2.1. «Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших об’єктів інфраструктури»  з плану соціально-економічного розвитку Локницької сільської ради на 2018 рік

(рішення сільської ради №309 від 09.02.2018)

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Реконструкція, капітальний ремонт,переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних  територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій

Мета та завдання проекту

Метою проекту є створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в приміщенні початкової школи в селі Радове ,покращення енергоефективності будівлі шляхом утеплення фасадів та горища.

Завдання проекту :

- створення належних умов виховання та навчання дітей шкільного віку;

- підвищення рівня енергоефективності будівлі;

- забезпечення оптимізації обсягів енергоспоживання і економії коштів бюджету сільської ради;

- покращення інфраструктури та привабливості населеного пункту.

 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

770 осіб

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

з червня 2018 по жовтень 2018 року

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн.

498,720

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн

236,761

Назви населених пунктів, у яких реалізується проект

с.Радове

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Харковець Петро Степанович

Телефон, факс, e-mail заявника

0980527183, loknizasrada@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Сільський голова Харковець П.С

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0980527183, loknszasrada@ukr.net

 

 

Керівник заявника     ______________                            _Харковець П.С

                                               (дата, підпис)               (ініціали, прізвище)

М.П.

 

 

3. ПРОЕКТ

 

  1. Анотація проекту

Назва проекту: «Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області» ».

 

Актуальність проекту

              Проект " Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області»"є  досить актуальним на даний час.В селі проживає більше 100 діте й шкільного віку  та 111 дошкільнят. Приміщення початкової школи збудоване в 1984 році, загальна площа – 70 м.кв.. В початковій школі розміщено два класи, де навчається 36 дітей. В попередні роки за сприянням батьків та керівництва школи було розпочато роботи по покращенню енергоефективності будівлі: проведено заміну вікон на металопластикові та замінено дах, який протікав.Невирішеним залишилось питання утеплення фасадів школи та горища , заміни пічного опалення, влаштування водостічної системи.Все це призводить до великих втрат тепла та руйнування фасаду. В ході реалізації проекту необхідно буде провести ряд заходів:провести утеплення даху та фасадів  мінеральними плитами, провести внутрішнє опорядження приміщення,замінити електропроводку , замінити пічне опалення.

   В результаті реалізації проекту будівля початкової школи в с.Радове стане безпечним закладом  та створить сприятливі умови для надання якісних освітніх послуг дітям. Здійснення енергозберігаючих заходів значно зменшить витрати палива та зробить освітній  заклад більш комфортним для перебування дітей  в осінньо-зимовий період. Від реалізації даного проекту виграють в першу чергу діти , які відвідують початкову школу,  весь персонал закладу, а також батьки, оскільки їхні діти будуть в безпечних та комфортних умовах перебувати на протязі навчального процесу.

Перелік заходів проекту.

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

 2.Заключення договору з підрядною організацією на проведення робіт по капітальному ремонту будівлі початкової школи КЗ «Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове

3.Проведення робіт по капітальному ремонту приміщення.

 Очікувані результати проекту.

1.  Влаштовано козирьок над входом -1 шт

2. Улаштовано пандус-1 шт

3.Змуровано димара та груби-2 шт

4.Улаштовано карнизів-6 м2.

5.Навішено водостічних труб,колін, відливів і лійок-12 м

6.Утеплено горища-67 м.кв

7.Утеплено фасади мінеральними плитами-105 м.кв

8.Здіснено внутрішнє опорядження стін та стелі -185 м.кв

9.Улаштовано підлогу з дощок-64 м2

10.Утеплено  цоколя-17 м2

11.Здійснено вогнезахисну обробку деревини -139 м.кв

12.Замінено електропроводку-58 м

13.Створено комфортні та безпечні умови для дітей (36 осіб) та працівників школи -8 осіб.

14.Покращено надання освітніх послуг для жителів села Радове (770 осіб)

 

       Обсяг коштів та джерела фінансування проекту.

 

       Для реалізації проекту необхідні кошти в сумі 735,481 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по капітальному ремонту будівлі  початкової школи КЗ «Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове.  Джерелами фінансування проекту будуть кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році в сумі 498, 720 тисяч гривень та кошти сільського бюджету в сумі 236,761 тисяч грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Детальний опис проекту.

 

2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Локницька об’єднана  територіальна  громада  займає площу  266,72 кв.км.,  нараховує 14 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 5033 чол. .  Село Радове входить до складу Локницької ОТГ.В селі проживає 770 особа, з них більше 200 дітей.В селі Радове розмішений сільський клуб та бібліотека, ФАП, молитовний будинок, 3 магазини. Відстань до районного центру складає 38км, до центру громади-18 км , до обласного центру -230 км.Село відноситься до ІІІ зони постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.Село не газифіковане, центральне водопостачання відсутнє. Однієї з великих соціальних проблем на території села є недостатня якість освітніх послуг.Кухченська ЗОШ 1-3 ступенів збудована в 1955 році, в ній навчається 295 учнів.Навчання тривалий час проходило в дві зміни.В даний час двозмінне навчання ліквідоване , але відчувається нестача навчальних класів.Опалення школи застаріле, пічне, відсутні внутрішні туалети, що спричиняє ріст захворювань серед учнів.В школі відсутній спортивний зал, що ускладнює заняття спортом , особливо взимку.Діти не мають можливості для занять у гуртках та секціях у позаурочний час.В селі Радове спостерігається постійний приріст населення, в селі налічується    55 багатодітних сімей.В селі Радове розміщені приміщення початкової школи КЗ «Кухченська ЗОШ 1-3 ступенів» Локницької сільської ради.Всього в початковій школі навчається 73дитини.Будівля початкової школи збудована в 1984 році та потребує капітального ремонту.

Відсутність відливів та водостічних труб призводить до поступового руйнування фасаду, стіни в зимовий період промерзають, на горищі відсутній утеплювач, що призводить до значних втрат тепла та збільшує кількість витрат на придбання палива. Реалізація проекту, застосування енергозберігаючих технологій приведе до більш комфортних умов виховання дітей та обслуговуючого персоналу, сприятиме зміцненню здоров"я дітей.Завдяки утепленню горища та фасадів значно зменшиться використання палива.Встановлення відливів сприятиме тому, що фасад більше не буде руйнуватись. Від реалізації проекту в першу чергу виграють діти ,які відвідують заклад , працівники школи , а також всі жителі села, оскільки приміщення початкової школи набуде сучасного вигляду.Значно покращиться якість усього навчально-виховного процесу.

    

     Соціально-економічна спрямованість проекту

    Проведення капітального ремонту будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області є соціально значищим проектом.Його реалізація дасть змогу вирішити декілька суттєвих проблем.Покращаться умови перебування дітей в освітньому закладі, що  стане додатковим стимулом для молоді залишатись жити в селі та народжувати дітей.

Відповідність проекту заходам, визначеним Планом соціально-економічного розвитку ОТГ

Проект «Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області»» відповідає плану соціально-економічного розвитку Локницької сільської ради на 2018 рік затвердженого рішенням сесії №309 Локницької сільської ради ОТГ від 09.02.2018 року:

   - Завданню 2.1. Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших об’єктів інфраструктури.

  Цільові групи проекту

Від реалізації проекту виграють в першу чергу діти  ( 36 осіб) та працівники дитячого закладу ( 8 осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Мета та завдання проекту

 

Мета проекту:  

          Метою проекту є створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в приміщенні початкової школи в селі Радове ,покращення енергоефективності будівлі шляхом утеплення фасадів та горища;

 

 Завдання проекту:

- створення належних умов виховання та навчання дітей шкільного віку;

- підвищення рівня енергоефективності будівлі;

- забезпечення оптимізації обсягів енергоспоживання і економії коштів бюджету сільської ради;

- покращення інфраструктури та привабливості населеного пункту.

 

 

  1. Опис діяльності в рамках проекту

 

Основні заходи проекту:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2.Заключення договору на проведення робіт по капітальному ремонту будівлі початкової школи КЗ «Кухченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове.

3.Заключення договорів авторського та технічного наглядів.

4.  Влаштування козирка над входом -1 шт

5. Улаштування пандуса-1 шт

6.Мурування димара та грубок-2 шт

7.Улаштування карнизів-6 м2.

8.Навішування водостічних труб,колін, відливів і лійок-12 м

9Утеплення горища-67 м.кв

10.Утеплення фасадів мінеральними плитами-105 м.кв

11.Внутрішнє опорядження стін та стелі -185 м.кв

12.Улаштування підлоги-64 м2

13.Утеплення цоколя-17 м2

14.Вогнезахисна обробка деревини -139 м.кв

15.Заміна електропроводки-58 м

16. Прийняття об»єкта в експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.План-графік реалізації заходів проекту.

 

 Тривалість проекту складатиме 5 місяців

Місяць 1 - червень

Місяць 5 - жовтень

 

 

Тривалість

    заходу

 

 

 

З а х і д

 

Джерела та обсяги фінансування

тис. грн.

 

Кошти субвенції

Кошти МБ

І  ЕТАП

Підготовчі роботи

-

23,765

 

Місяць 1

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної  документації

та проведення її експертизи

-

23,765

ІІ ЕТАП

Укладення договорів 

14,59

-

Місяць 2

- Укладення договору на виконання робіт по капітальному ремонту;

- Укладення та договорів на здійснення авторського та технічного нагляду.

14,59

-

ІІІ ЕТАП

Реалізація проекту

484,130

212,996

Місяць 3,4

- Підготовчі та будівельні роботи по капітальному ремонту приміщення

484,130

212,996

 

ІV ЕТАП

Прийняття об»єкта в експлуатацію

-

-

Місяць 5

- перевірка якості виконаних робіт;

- Оформлення документів щодо виконаних робіт;

- Оформлення загального журналу та журналу авторського нагляду;

- Прийняття об»єкта  в експлуатацію;

  Підведення підсумків реалізації проекту.

-

-

 

2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 

1.  Влаштовано козирьок над входом -1 шт

2. Улаштовано пандус-1 шт

3.Змуровано димара та груби-2 шт

4.Улаштовано карнизів-6 м2.

5.Навішено водостічних труб,колін, відливів і лійок-12 м

6.Утеплено горища-67 м.кв

7.Утеплено фасади мінеральними плитами-105 м.кв

8.Здіснено внутрішнє опорядження стін та стелі -185 м.кв

9.Улаштовано підлогу з дощок-64 м2

10.Утеплено  цоколя-17 м2

11.Здійснено вогнезахисну обробку деревини -139 м.кв

12.Замінено електропроводку-58 м

13.Створено комфортні та безпечні умови для дітей (36 осіб) та працівників школи -8 осіб.

14.Покращено надання освітніх послуг для жителів села Радове (770 осіб)

 

).

Реалізація проекту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності Локницької територіальної громади,  а саме: дасть змогу залучити додаткові  джерела на фінансування проекту;  сприятиме удосконалення технічної інфраструктури; покращиться надання освітніх послуг  жителів громади .

 

а) фінансова сталість:

 

          Фінансова сталість полягає в тому, що капітально відремонтоване та утеплене приміщення дитячого садка  зменшить видатки з місцевого бюджету на проведення поточного ремонту та паливо , а зекономлені кошти можна буде направити на інші об’єкти комунальної власності громади.

.

         б) інституційна сталість:

реалізація проекту значно посилить спроможність Локницької сільської ради та зміцнить позиції ОТГ для подальшого розвитку та розширення громади шляхом приєднання суміжних сільських рад.

     в) політична сталість:

проведення заходів проекту згуртує громаду села  для вирішення місцевих проблем, забезпечить партнерські стосунки сільської ради із органами самоорганізації населення для вирішення спільних питань. Крім цього ,проект буде широко підтриманий районною та обласною владою для його поширення в регіоні,  в зв’язку із розумінням необхідності об’єднання громади для вирішення своїх проблемних питань. . На даний час в громаді досить висока громадська самосвідомість і місцеві жителі активно приймають участь в вирішенні питань місцевого значення, а реалізація такого соціально значущого проекту безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі та до місцевої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

№ з/п

 

Назва заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків

 

Загальна вартість

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

 

Субвенція

місцевий бюджет (у разі співфінансування)

інші учасники проекту (у разі співфінансування)

 

Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ «Кухченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Локницької сільської ради в с.Радове Зарічненського району Рівненської області

735,481

498,720

236,761

-

1

Підготовчі роботи

23,765

-

23,765

-

- Проектно – вишукувальні роботи;

 - Виготовлення проектно – кошторисної документації та її експертизи

23,765

-

23,765

-

2

Укладення договорів

14,59

14,59

-

-

  •  - Укладення договору з на виконання робіт;

- Укладення та договорів на здійснення авторського та технічного нагляду.

14,59

14,59

-

-

3

Реалізація проекту

697,126

484,130

212,996

-

- Підготовчі та будівельні роботи  по капітальному ремонту

697,126

484,130

212,996

-

4

Прийняття об»єкта в експлуатацію

-

-

-

-

  • Перевірка якості виконаних робіт;

- Оформлення документів щодо виконаних робіт;

- Оформлення загального журналу та журналу авторського нагляду;

- Прийняття об»єкта  в експлуатацію;

  Підведення підсумків реалізації проекту..

-

-

-

-

 

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

з/п

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансу-вання)

інші учасники проекту
(у разі співфінансу-вання)

1

Видатки споживання:

-

-

-

-

Видатки розвитку:

КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів)

735,481

498,720

236,761

-

 

РАЗОМ:

735,481

498,720

236,761

-

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

з/п

Джерела фінансування

Сума

(тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

498,720

67,8

2

Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

236,761

32,2

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

-

-

 

Загальний обсяг фінансування

735,481

100

 

4.4. Розрахунок вартості проекту.

 

Проектно-кошторисна документація розроблена ФОП Ярошик В’ячеслав Вікторович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Партнер  1

Повна офіційна назва організації-партнера

Локницька сільська рада

Місце розташування

 

34030, Рівненська  область, с.Локниця вул. Центальна 55

Юридичний статус

Орган місцевого самоврядування

Офіційна адреса

 

34030, Рівненська  область, с.Локниця вул. Центральна 55

Контактна особа

 

Сільський голова Харковець Петро Степанович

Телефон

(03632)  4-

Факс

 

Адреса електронної пошти

loknizasrada@ukr.net

Кількість  штатних співробітників (постійних та тимчасових)

20 – штатні постійні

0 – тимчасові

 

Роль та залученість до підготовки цього проекту

Заявник, розробка проектної заявки ,виготовлення проектно-кошторисної документації

Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту

 

Прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

 

 

 

 

Сільський голова                        Харковець П.С

 

 

 

 

 

6. ДОДАТКИ

 

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

2.Копія рішення сесії про затвердження проектної документації.

3.Документи щодо класу наслідків для об»єкта будівництва.

4.Довідка щодо форми власності об»єкта будівництва.

5. Копія платіжного доручення.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь