Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

оголошення

Дата: 09.11.2021 12:28
Кількість переглядів: 342

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора  КЗ «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради
     
Відповідно до розпорядження сільського голови Локницької сільської ради №150 від 09.11.2021 р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  КЗ «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради»  оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради

Найменування і місцезнаходження закладу:

 1. Комунальний заклад «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради  Рівненська область , Вараський  район, с. Храпин, вул. Центральна , 15.

Найменування посади:

 1. Директор комунального закладу «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 1. ЗАЯВА про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 3. копія паспорта громадянина України;
 4. копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 6. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 7. довідка про відсутність судимості;
 8. медичні довідки за формами № 122-2о та № 140о;
 9. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 10. перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти на 2 роки, на посаду директора  якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Локницької сільської ради (с. Локниця, вул. Центральна, 55) з 10.11.2021 р. по 09.12.2021 р.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: конкурс на заміщення вакантної посад директора відбудеться 14 грудня 2021 року о 10:00 год. у приміщенні Локницької сільської  ради (с. Локниця, вул. Центральна, 55).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування (30 завдань) згідно ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання за ЗРАЗКОМ;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оцінювання учасників конкурсу відбувається усіма членами конкурсної комісії згідно відповідних КРИТЕРІЇВ.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс: Васерук Євгеній Леонідович,  тел. 097 971 60 09, osvita_lokniza@ukr.net

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
питань для перевірки знання законодавства
у сфері загальної середньої освіти

І.   Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 1. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?
 2. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 3. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 4. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 5. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 6. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?
 7. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?
 8. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 9. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 10. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 11. Який м орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 12. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 13. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 14. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 15. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 16. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 17. Що визначає стандарт освіти?
 18. Що містить освітня програма?
 19. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 20. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 21. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
 1. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 2. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
 3. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
 4. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 5. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 6. Що означає «якість освіти»?
 7. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
 8. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

ІІ.  Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

 1. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 1. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 2. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
 3. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 4. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 5. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 6. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?
 7. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

20. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

 1. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 1. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 2. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 3. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 4. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 5. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 6. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 7. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
 8. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
 9. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
 10. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
 11. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 12. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
 13. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
 14. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 15. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?
 16. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 17. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 18. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 19. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 1. Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року
 1. Які ключові компетентності Нової української школи?
 2. Які складові модель випускника Нової української школи?
 3. Які основні принципи педагогіки партнерства?
 4. Які виділяються етапи реформи упровадження Нової української школи?
 5. Якою є структура Нової української школи?
 6. Що таке освітнє середовище?
 7. У чому полягає обґрунтування змін в освіті?
 8. У чому полягає децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи?
 9. У чому полягає поняття «умотивований вчитель»?
 10. Які вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти?
 11. Що таке «індивідуальна програма розвитку особи з особливими потребами»? Яким є порядок її складання?
 12. Які функції та обов'язки директора закладу освіти?
 1. Питання на перевірку знань інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти/
 1. Що таке «трудовий договір»? (ст.21 КЗпП України).
 2. Які строки трудового договору? (ст.23 КЗпП України).
 3. Як укладається трудовий договір? (ст.24 КЗпП України).
 4. Які підстави припинення трудового договору? (ст.36 КЗпП України).
 5. Як відбувається розірвання трудового договору з ініціативи працівника?(ст.38 КЗпП України).
 6. Як відбувається розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу? (ст.40 КЗпП України).
 7. Який порядок вивільнення працівників? (ст.49-2 КЗпП України).
 8. Які є види відпусток? (ст. 4 Закону України „Про відпустки”)
 9. Який порядок надання щорічних відпусток? (ст. 10 Закону України „Про відпустки”).
 10. Яка тривалість щорічної основної відпустки? (ст. 6 Закону України „Про відпустки”).
 11. Які надбавки встановлюються працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

Які доплати встановлюються працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних

 

Зразок ситуаційного завдання, за яким відбуватиметься перевірка професійних компетентностей учасників конкурсу

на посаду директора КЗ «Храпинська гімназія» Локницької сільської ради

Представники батьківського колективу 5 класу звернулась до директора школи, наполягаючи перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, ображає дітей. Мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, місцевої влади.

Проаналізуйте ситуацію.                  

Якби Ви вчинили на місці директора?


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь