Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Дата: 03.12.2021 12:14
Кількість переглядів: 486

 

Фото без опису    

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ

                                «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Локниця

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

 

Пояснювальна записка

 

Замовник:

Локницька сільська рада

Договір:

 №78 від 17.06.2021р.

 

 

 

Директор

 

О. Підлісний

 

Головний архітектор проекту

 

Д . Гуржій

 

 

 

 

Київ – 2021

 

План зонування території міста  (зонінг) с. Локниця  розроблено авторським колективом ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у складі:

 

Архітектурно-планувальна частина

Головний архітектор

___________

Д.П. Гуржій

Техніко-економічна частина

Головний економіст

___________

О.О. Підлісний

Економіст

___________

Н.С. Юзьків

Ттранспортна інфраструктура

Інженер І категорії

___________

В.І. Лукановський

Комп’ютерне забезпечення

Керівник групи

___________

О.О. Підлісний

Інженер

___________

В.І. Лукановський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад проекту

Найменування

Масштаб,
вид матеріалу

Архівні номери

I.ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

Пояснювальна записка

Книга

 

II. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

План зонування території с. Локниця Вараського району Рівненської області

1:5000

 

ІІІ. МАТЕРІАЛИ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ

Текстові та графічні матеріали на електронному носії

CD-диск

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 6

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 8

1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ.. 8

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ЗОНІНГУ.. 16

РОЗДІЛ 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ЛОКНИЦЯ   17

МІСТОБУДІВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.. 17

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ.... 17

2.2. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.. 17

2.3 ВИДИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.. 18

2.4. ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ  ТА ІНШОГО  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ ЗОН.. 19

2.5. ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ВИДІВ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ.. 20

2.5.1. ТЕРИТОРІЇ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ.. 20

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ.. 20

ЖИТЛОВІ ЗОНИ.. 23

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ.. 24

ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.. 27

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ  ЗОНИ. 27

ВИРОБНИЧІ  ЗОНИ.. Ошибка! Закладка не определена.

ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. 29

2.6.        ТЕРИТОРІЇ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ВИД ВИКОРИСТАННЯ ЗА МЕЖАМИ РОЗРАХУНКОВОГО ЕТАПУ (15-20 РОКІВ). 30

2.7.        МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ.. 31

2.7.1.            ГРОМАДСЬКІ  ЗОНИ.. 31

2.7.2.            ЖИТЛОВІ ЗОНИ.. 37

2.7.3.            ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ.. 38

2.7.4.            ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.. 40

2.7.5.            ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.. 41

2.7.6.            КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ.. 43

2.7.7.            ВИРОБНИЧІ ЗОНИ.. 44

2.7.8.            ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.. 46

2.7.9.           ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.. 47

2.8.        ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА.. 48

2.8.1.            ВИМОГИ ДО ДІЛЯНОК, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ, В ЗОНАХ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ ТА САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОНАХ   53

2.8.2.            ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ ЗГІДНО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗМІНЮЮТЬ СВОЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ.. 55

2.9         ІНДЕКСАЦІЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.. 1

3.ДОДАТКИ ТА ДОКУМЕНТИ.. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Розробка плану зонування території (зонінгу), у тому числі регламенту забудови, переважні та допустимі види забудови та використання земельних ділянок, виконана у відповідності до матеріалів генерального плану села Локниця. Розробка  плану зонування території здійснювалась згідно договору № ___ від ____________ р.

 План зонування території розробляється для села Локниця, і затверджується сільською радою.

            Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є наступні нормативно-правові акти:

            Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для фізичних та юридичних осіб на відповідній території.

            Закон Про місцеве самоврядування в Україні”

            У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

            Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

            Встановлює юридичне визначення плану зонування території як містобудівного документа, яким установлюється порядок встановлення умов та обмежень по забудові, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах визначених зон.

Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру (Наказ Мінрегіону України № 193  від 14.08.2015 р.)

            Закон України „Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення містобудівельної діяльності” від 17 січня 2017 року №1817-VIII.

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

 Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 року № 109 та Перелік об‘єктів будівництва, для яких умови та обмеження не надаються затверджені наказом Мінрегіону України від 31.05. 2017р. № 135.

Державні будівельні норми ДБН Б.1.1-22:2017 “Склад та зміст плану зонування території».

Таким чином в Україні існує правова основа для розробки плану зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і нормативних документах, розроблених з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду.

Згідно Інформаційного бюлетеня Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №5/2018 з 1 вересня 2018 року офіційно вступлять в силу нові державні будівельні норми:                        ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

            Розроблення плану зонування території с. Локниця здійснюється відповідно до генерального плану. Внесення змін до плану зонування також повинно відповідати рішенням генерального плану.        

План зонування території села Локниця Рівненської області – це містобудівна документація, якою встановлюється функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.   

В розробленому плані зонування території відображені наступні питання:

 • загальні положення плану зонування;
 • регулювання забудови та землекористування на основі плану зонування;
 • зонування території села;
 • планувальні обмеження;
 • переважні та допустимі види забудови;
 • єдині умови та обмеження для кожної зони.

            План зонування села Локниця Рівненської області виконаний у масштабі          1:5 000 із застосуванням програмного забезпечення ArcGIS 10.2.

            Після затвердження плану зонування території головною метою запровадження його в населеному пункті стане забезпечення ефективної реалізації генерального плану, раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

            План зонування території після затвердження сесією сільської ради ради є обов’язковим для виконання всіма, розташованими на території населеного пункту, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціям, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території населеного пункту, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

           

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

 

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду та інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на будь-яких стадіях проектування і зафіксований у будь-якій проектній документації.

«Блакитна лінія»визначена в містобудівній документації максимально можлива висота будівель вздовж вулиці з урахуванням збереження зорового сприйняття пам'ятки архітектури, традиційного характеру середовища.

Будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення будівель і споруд.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним  кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважні (безумовно дозволені), допустимі (умовно дозволені) (вилучаються після 01.08.2018 р) та супутні (допоміжні), які є дозволеними при наявності переважних або допустимих (вилучаються після 01.08.2018 р) видів використання.

Вихідні дані на проектування – містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, що визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.

Власник земельної ділянки – особа, яка у встановленому законодавством порядку оформила державний акт на право власності на земельну ділянку та може володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план підлягає затвердженню у встановленому законодавством порядку.

Генеральний план розміщення об'єкта містобудування – графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі та споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

Господарча будівля в кварталах садибної забудовиодноповерхова споруда призначена для виконання функцій, пов'язаних з веденням підсобного господарства на присадибній ділянці та обслуговування житлового будинку.

Громадські слухання – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій відповідно до вимог законодавства.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий у встановленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та  містобудівної документації.

Документ дозвільного характеру – документ встановленого зразка (дозвіл, спеціальний дозвіл, погодження, висновок, довідка тощо), який надає суб'єкту господарювання право на здійснення певних видів господарської діяльності або окремих господарських операцій.

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови підтвердження доцільності і можливості саме такого використання ділянки шляхом розробки детального плану території. (вилучаються після 01.08.2018р.)

Експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до наданих містобудівних умов та обмежень та технічних умов.

Замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

Земельна ділянка – частина території на яку поширюється дія Зонінгу, із визначеним місце розташуванням, розмірами та правовим режимом, щодо якої Планом зонування території передбачаються умови і обмеження забудови та іншого використання.

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на тимчасових або стаціонарних спеціальних конструкціях, розміщених на відкритій місцевості, зовнішніх поверхнях будинків і споруд, елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг – містобудівна документація місцевого рівня, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території населених пунктів для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держав щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування, в тому числі комплексна забудова, фінансування на договірних засадах, здійснення планувальних робіт.

Інвестор – суб'єкт інвестиційної діяльності, що у передбачених чинним законодавством формах здійснює фінансування проектування та будівництва об'єктів інвестування, як правило до введення їх в експлуатацію, за рахунок власних та залучених коштів, інтелектуальних цінностей, матеріалів та робіт, управляє та розпоряджається інвестованими коштами на свій розсуд у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Капітальний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будівель і споруд із заміною або відновленням  окремих конструкцій або їх елементів, інженерного обладнання без зміни геометричних розмірів об'єкта, функціонального призначення та його техніко-економічних показників.

Коефіцієнт забудови - відношення сумарної поверхової (загальної)  площі будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та громадської забудови;

Коефіцієнт озеленення - співвідношення площі зелених насаджень (збережених і запроектованих) до загальної площі земельної ділянки (%).

Консерваціякомплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об’єкта, на якому будівництво тимчасово призупинено або припинено, які включають тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають його руйнуванню.

Користувач земельної ділянки – фізична особа або юридична особа будь-якої форми власності, що у передбаченому законом порядку набула право володіння та користування земельною ділянкою, яке не припинено, та зобов'язана використовувати її за визначеним цільовим призначенням, в тому числі з метою господарювання на ній, спорудження житлових будинків, інших будівель та споруд.

Лінія регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки - відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до всієї площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та громадської забудови;

Максимально допустима щільність населення (для багатоквартирної житлової забудови) люд/га – відношення кількості осіб, що можуть проживати на ділянці перспективної забудови до площі ділянки, за умови розташування на ділянці зелених насаджень, майданчиків, місць паркування автомобілів, інженерного обладнання, проходів та проїздів відповідно до державних будівельних норм.

Мансарда – приміщення, переважно житлове, рідшевиробниче (майстерня) або господарське, розташоване на горищі будинку під високим дахом.

Мала архітектурна форма невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Машиномісце – місце зберігання автотранспортного засобу у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, стоянках, паркінгах.

Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об’єкту - допускається не менша, ніж сума площі, зайнятої існуючим чи запроектованим об’єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для паркування автомобілів, проїздів та інших необхідних допоміжних об’єктів, призначених для обслуговування і експлуатації об’єкту, згідно з Зонінгом, будівельними нормами, містобудівними нормативами, технічними регламентами.

Містобудівна діяльність – цілеспрямована діяльність державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні  традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій.

Містобудівний регламент – сукупність обов’язкових вимог до використання земельних ділянок, що встановлюються у межах відповідних територіальних зон і визначають дозволені та допустимі види використання території земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості, обмеження використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до законодавства України. Містобудівний регламент використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Містобудівні умови та обмеженняскладова вихідних даних, документ, що видається виконавчим комітетом міської ради та містить комплексні вимоги до об'єкта містобудування, визначені законодавством, Планом зонування території (зонінгом) та містобудівною документацією.

Намір забудови земельної ділянки (території, намір будівництва)конкретні пропозиції фізичної або юридичної особи викладені у визначеній законом формі (заява, клопотання) в яких зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови, що подається до виконавчого комітету міської ради.

Нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового (не житлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Нове будівництво – будівництво об'єкту або комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, а також філій та окремих виробництв, що здійснюється на вільних або звільнених від забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей або надання послуг, постійного або тимчасового проживання населення.

Об'єкт архітектури – будинок, споруда житлово-цивільного, комунального, промислового або іншого призначення.

Об'єкт будівництва – окремий будинок або споруда з підсобними та обслуговуючими прибудинковими будівлями та спорудами (комплекс будівель та споруд), на будівництво, реконструкцію яких розробляється окремий проект будівництва зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва.

Об'єкт зовнішньої реклами (даліОЗР)рекламний носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах, спорудах спеціального призначення, відкритій місцевості, міських вулицях та площах, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Об'єкт інвестування – об'єкт інвестиційної діяльності, проектування та/або будівництво та/або експлуатація якого фінансується інвестором.

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль) їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та зберегли свою автентичність.

Об'єкт містобудування – функціональні території населеного пункту (житлової та громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної спадщини, природоохоронні та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Пам'ятка – об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, або до Реєстру об'єктів культурної спадщини та пам'яток місцевого значення населеного пункту.

Пам'ятка природи – частина території або окремі природні об'єкти, що мають унікальні якості, або найбільш повно втілюють характерні риси природи тієї чи іншої місцевості, створене або визначене у встановленому чинним законодавством порядку та охороняється державою з метою збереження їх у природному стані.

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони.

Передінвестиційна діяльність – сукупність дій юридичних та фізичних  осіб щодо вивчення містобудівних та економічних умов, наукових, проектних, статистичних кадастрових та інших матеріалів, містобудівної документації, необхідної для вибору земельної ділянки і отримання дозволу на будівництво у встановленому порядку.

Перепланування (переобладнання) квартир, нежилих приміщень – ремонтно-будівельні роботи, що проводяться за відповідними проектами із зміною фізичних параметрів цих приміщень, знесення або перенесення  внутрішніх легких некапітальних перегородок, улаштуванням нових елементів і деталей, прорізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові перекриття та інші несучі конструкції житлового будинку з метою поліпшення благоустрою квартири, її експлуатаційних теплотехнічних  та інших показників без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у цьому будинку.

Право земельного сервітуту – право фізичної або юридичної особи, право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою або ділянками із визначеною метою.

Проектна документація затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Проект розподілу території – містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Пляжіділянки узбережжя (в тому числі прибережна захисна смуга), представлені піщаним природним або штучно утвореним ландшафтом, призначені для проведення різноманітних пляжних процедур, купання та відпочинку.

Розширення – будівництво додаткових до існуючих приміщень, будівель споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об’єкта та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

Реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використанням об’єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об’єкта може бути його капітальний ремонт.

Реставрація – повне чи часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об’єкта у первісному або відтвореному вигляді на пам’ятниках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Реставраційне завдання – документ, який містить комплекс містобудівних, архітектурних та реставраційних вимог на розроблення науково-проектної документації на пам’ятки архітектури і містобудування.

Самочинне будівництво будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об’єктів, а також здійснення підготовчих робіт, що здійснюється юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, з порушенням порядку, встановленого будівельним законодавством:

- виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що належать до класів складності СС2(середні наслідки) та СС3(значні наслідки), без дозволу на виконання будівельних робіт або його переоформлення, виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт;

- за відсутності дозволу на будівництво або при відсутності будівельного

паспорту;

- за  відсутності  проектної  документації,  затвердженої в  установленому

порядку;

- за відсутності  дозволу на виконання  будівельних  робіт,  або закінчення терміну дозволу на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення та індивідуальних житлових будинків понад 2-х поверхів;

- із грубим порушенням будівельних норм і правил, державних стандартів та державних будівельних норм;

- при будівництві з відхиленнями від узгодженого проекту;

- за відсутності зареєстрованої декларації  про початок  підготовчих робіт

або дозволу на початок будівельних робіт;

- за відсутності  правовстановлюючих  документів на  право власності або користування земельною ділянкою (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, державний акт на право власності або постійного користування договір оренди земельної ділянки, суперфіцію).

Сервітут обмеження права власника, користувача земельної ділянки, що встановлюється угодою, рішенням суду або у інший передбачений законом спосіб.

Суб'єкти містобудування – органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, що здійснюють управлінську, регуляторну, професійну, господарську (в тому числі інвестиційну) та споживацьку діяльність у сфері містобудування.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних  зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах  населеного пункту.

Територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені містобудівні регламенти.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої деякі умови та обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони, що пов’язане з відповідними планувальними

Тимчасові споруди – житлові, культурно-побутові та інші будинки і споруди для обслуговування будівельників (дороги, склади, бетонорозчинні вузли та ін.) споруди виробничого призначення, необхідні для виконання будівельного-монтажних робіт, які розбираються по закінченні будівництва.

Тимчасова споруда торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту, споруда може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (не більше 30 м2 по зовнішньому контуру.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих магістралей, вулиць, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ЗОНІНГУ

План зонування території (зонінг) – встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації; встановлює для кожної зони перелік дозволених видів  використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови.

Зонінг розробляється у відповідності до рішень генерального плану населеного пункту.

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Зонінгу у повному обсязі та зобов'язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об'єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території населеного пункту.

План зонування території затверджується на пленарному засіданні сільської ради протягом 30 днів з дня його подання.

Зонінг призначений для:

 1. забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в  затвердженій документації) розвитку території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;
 2. встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
 3. підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
 4. забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території міста та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
 5. здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Згідно завдання на проектування та умов договору План зонування території (зонінг) містить:

а) текстові матеріали, де визначені:

 • загальні вимоги до забудови та благоустрою населеного пункту,
 • види забудови та використання земельних ділянок,
 • перелік переважних, супутніх видів забудови та використання земельних ділянок в різних територіальних зонах.
 • містобудівні умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок в межах визначених зон.

б) графічні матеріали,  що є невід'ємною частиною зонінгу:

 • Схема зонування території.

На Схемі зонування території (схема розроблена відповідно до завдання на всю територію населеного пункту як схема загального зонування в масштабі            1:5000) відображені територіальні зони, для яких визначаються переважні види забудови та використання.

 

 

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ

 1. Планування територій населеного пункту забезпечується сільською радою та її виконавчими органами відповідно до їх повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генерального плану, детальних планів території, проектів забудови території, проектів розподілу території, та іншої містобудівної документації, регулюванні використання території населеного пункту.
 2. Містобудівна документація затверджується Локницькою сільською радою. Власником розробленої містобудівної документації, незалежно від джерела фінансування, є територіальна громада в особі сільської ради, що виступила замовником такої містобудівної документації.
 3. Зміни до містобудівної документації населеного пункту вносяться рішенням сільської ради у встановленому законодавством порядку. Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації.
 4. Відведення земельних ділянок під всі види забудови здійснюється на основі містобудівної документації, згідно чинного законодавства.
 5. Забудова та благоустрій здійснюються шляхом комплексної забудови території, розміщення та будівництва окремих об'єктів та споруд в кварталах існуючої забудови.
 6. Рішення щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду приймаються Локницькою сільською радою на підставі містобудівної документації.

 

2.2. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

 

На основі аналізу існуючого використання території та перспективного функціонально-планувального розвитку населеного пункту та його окремих функціональних зон, визначених генеральним планом, виділені територіальні зони, для кожної з яких встановлений відповідний містобудівний регламент. Територіальні зони показані на Схемі зонування – основній складовій частині Зонінгу.

На території міста виділені типи територіальних зон, які відповідають            ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

Зони, які охоплюють території, визначені на підставі рішень генерального плану для перспективного розвитку міста, або зміни тієї чи іншої функції використання території, у своєму індексі містять буквену позначку (П).

Нижче наведений перелік типів територіальних зон, прийнятий у зонінгу для села Локниця Вараського району Рівненської області.

    • свою чергу, на території зон виділені підзони, наявність яких регламентується планувальними обмеженнями, які розповсюджуються на території населеного пункту.

  1. ВИДИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

 

 1. Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території населеного пункту та окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних та супутніх видів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених планом зонування, і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності.
 2. Територіальні зони, відносно яких встановлюються переважні, супутні та допустимі види забудови та використання, містобудівні умови та обмеження графічно відображені на Схемі зонування території села Локниця.
 3. Межі територіальних зон встановлені по червоних лініях, визначених у генеральному плані, межах земельних ділянок, природних межах, тощо. Межі територіальних зон можуть бути уточнені після розробки детальних планів території на окремі ділянки (в масштабі 1:5 000) та приведені у відповідність до вказаної документації.
 4. До переважних та супутніх видів забудови та використання земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:
 • види забудови та використання, що за умов дотримання будівельних норм та стандартів, інших обов'язкових вимог не забороняються (переважні види використання);
 • види забудови та використання, що є дозволеними та необхідними для забезпечення переважного виду використання земельної ділянки (супутні види використання). Якщо земельна ділянка не використовується за переважним видом забудови (видом використання), використання цієї земельної ділянки за супутнім видом використання не вважається дозволеним, якщо інше спеціально не визначене Планом зонування території (зонінгом).

5. Власники об'єктів нерухомого майна, що володіють ним довгостроково (на праві власності, постійного користування (оперативного управління чи повного господарського відання або довгострокової оренди) мають право вибирати види використання, які дозволені у відповідній територіальній зоні, а також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до переліку, який передбачений Планом зонування території (зонінгом).

 1. Види використання нерухомого майна, що відсутні у переліку переважних та супутніх видів використання згідно з Планом зонування території (зонінгом), є забороненими для відповідної територіальної зони.

Види використання в зонах перспективної забудови (з позначкою П) відповідають видам використання у відповідних зонах.

  1. ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ  ТА ІНШОГО  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ ЗОН

 

 1. Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі Плану зонування, та у відповідності до «Схеми планувальних обмежень», державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та стандартів тощо.
 2. «Схемою планувальних обмежень», яка є складовою Генерального плану села Локниця, встановлюються межі розповсюдження обмежень, і на основі державних норм, іншої нормативної документації встановлюється режим використання земельної ділянки.
 3. Обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватись під час розроблення землевпорядної документації.
 4. На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах від підприємств, кладовищ, об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються відповідною службою населеного пункту на підставі ДСанПіН 173-096, ДБН Б 2.2-12:2019, містобудівної документації.
 5. На територіях, що знаходяться в межах прибережної захисної смуги, режим використання об'єктів нерухомості та межі поширення обмежень визначаються на підставі статей Водного та Земельного кодексів України, нормативно-правових актів та на основі містобудівної документації.
 6. На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та межі поширення обмежень визначають сільські господарчо-комунальні управління на основі діючих нормативних документів та на основі містобудівної документації.
 7. На територіях, що заходяться в межах зони ландшафту, що охороняється, зони охорони об’єктів культурної спадщини, режим використання та межі поширення обмежень визначаються на основі відповідних Законів України, діючих законодавчих та нормативних актів.
 8. На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою функцію, знаходяться в межах зони реконструкції, або нового будівництва, режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються на підставі рішень містобудівної та проектної документації, діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та правил.

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ВИДІВ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ

 

2.5.1. ТЕРИТОРІЇ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ

Зона розміщення об’єктів загальноміського центру Г-1

 

Зона призначена для розташування окремих адміністративних, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ, які мають розташовані в центрі міста, або груп цих об’єктів на території міста та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури. Зона включає центральні та прилеглі до центру міста території, а також може знаходиться в інших районах з багатофункціональним використанням території. В зоні можуть розташовуватись житлові будинки.

 

Переважні види використання:

 

 1. окремі адміністративні споруди, офіси, організації управління;
 2. готелі, центри обслуговування туристів;
 3. проектні організації та наукові заклади;
 4. банки, відділення банків;
 5. установи освіти та виховання;
 6. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;
 7. заклади культури та мистецтва;
 8. музеї, виставкові зали, художні галереї;
 9. культові споруди;
 10. розважальні та  торговельні комплекси;
 11. парки, сквери, бульвари.

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
 2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 3. громадські вбиральні;
 4. тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 5. інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, що забезпечують експлуатацію об'єктів нерухомості на території зони.

 

Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування Г-2-1

 

Зона призначена для розташування магазинів, торгівельних закладів, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфрастуктури. Зона призначена для обслуговування населення, що мешкає в мікрорайонах.                                До зони відносяться обєкти центрів повсякденного обслуговування.

 

Переважні види використання:

 

 1. окремі адміністративні споруди, офіси, організації управління;
 2. готелі, центри обслуговування туристів;
 3. проектні організації та наукові заклади;
 4. банки, відділення банків;
 5. установи освіти та виховання;
 6. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;
 7. заклади культури та мистецтва;
 8. музеї, виставкові зали, художні галереї;
 9. культові споруди;
 10. розважальні та  торговельні комплекси;
 11. парки, сквери, бульвари.

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
 2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 3. громадські вбиральні;
 4. тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 5. інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, що забезпечують експлуатацію об'єктів нерухомості на території зони.

 

Навчальні зони Г-3-1

Зона призначена для розташування шкіл та дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), супутніх до них елементів транспортної інфрастуктури..

 

Переважні види використання:

 

 1. школи;
 2. дошкільні дитячі навчальні заклади;
 3. установи освіти та виховання;
 4. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;
 5. заклади культури та мистецтва;

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
 2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 3. громадські вбиральні;
 4. тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 5. інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, що забезпечують експлуатацію об'єктів нерухомості на території зони.

 

Культурні та спортивні зони Г-4-1

 

Зона призначена для розташування спортивних майданчиків та супутніх до ни елементів транспортної інфрастуктури. Зона призначена для обслуговування населення, що мешкає в житлових кварталах. До зони відносяться обєкти центрів повсякденного обслуговування.

 

Переважні види використання:

 

 1. спортивні майданчики;
 2. стадіон;
 3.  дитячі майданчики;
 4. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
 2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 3. громадські вбиральні;
 4. тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 5. інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, що забезпечують експлуатацію об'єктів нерухомості на території зони.

 

Зона розміщення культових та обрядових споруд Г-4-4

 

Призначена для розташування культових та обрядових споруд.

 

Переважні види використання:

 

 1. культові та обрядові споруди.

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
 2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 3. громадські вбиральні;
 4. тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 5. інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, що забезпечують експлуатацію об'єктів нерухомості на території зони.

 

Зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів Г-5

 

Зона призначена для розташування лікувальних закладів, лікарень, поліклінік, амбулаторій сімейної медицини, ФАП, аптек. Зону формують території, на яких, за містобудівною документацією, розміщуються об'єкти, що відносяться до установ соціального забезпечення та охорони здоров'я.

 

Переважні види використання:

 

 1. фельдшерсько-акушерський пункт;
 2. амбулаторія сімейної медицини;
 3. науково-дослідні та медичні центри;
 4. лікарні, госпіталі, диспансери (лікувальні корпуси лікарень, адміністративно-господарські будівлі та споруди);
 5. зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені простори).

 

Супутні види використання:

 

 1. аптеки, реабілітаційні центри;
 2. кабінети лікарів, що займаються практикою;
 3. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
 4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.
 5. гуртожитки та будинки (в тому числі сімейного типу) для проживання обслуговуючого персоналу, будинки для аварійного медперсоналу (лише за умови відповідного обґрунтування).

ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Зона розміщення садибної  забудови Ж-1

 

Зона призначена для розташування одноквартирних житлових будинків до 3 поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на суміжних ділянках.

Зона формується, в основному, в межах існуючої сельбищної зони селищ, на територіях, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. До зони відноситься квартали сформованої та перспективної садибної забудови.

 

Переважні види використання:

 

 1. одно - та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);
 2. 2-3-х поверхові зблоковані будинки з присадибними ділянками (відповідно до містобудівної документації);
 3. заклади соціально-культурного, торгівельного та побутового обслуговування (повсякденного користування);
 4. магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів;
 5. парки, сквери, бульвари, озеленені території;
 6. спортивні майданчики.

 

Супутні види використання:

 

 1. гаражі, прибудовані до житлових будинків;
 2. окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);
 3. сади, городи;
 4. споруди для утримання дрібної худоби;
 5. бані, сауни за умов каналізування стоків;
 6. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;
 7. об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);
 8. господарські майданчики;
 9. будинки та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для обслуговування даної зони.

 

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Зона озеленених територій загального користування  Р-3

 

Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять міські ліси, водойми, пляжі, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні зони, сквери, бульвари, та інші озеленені території, що використовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні території для дітей та дорослих.

 

Переважні види використання:

 

 1. озеленені території, розміщення озеленених територій загального користування (міські ліси, лугопарки, лісопарки, парки, сади, сквери, бульвари інші озеленені території, водойми, пляжі тощо);
 2. човнові станції;
 3. яхтові клуби;
 4. спеціалізовані спортзали;
 5. басейни (криті та відкриті);
 6. місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;
 7. водно-оздоровчі комплекси;
 8. пляжі з відповідним обладнанням;
 9. малі архітектурні форми;
 10. спортивні майданчики, стадіони, спортивні заклади.

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;
 2. окремі адміністративно-господарські будівлі;
 3. заклади прокату необхідного інвентарю;
 4. відкриті автостоянки для легкових автомобілів;
 5. громадські вбиральні;
 6. тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі і обслуговування;
 7. кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;
 8. відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією.

 

Зона озеленення загального користування  Р-3-1

(міські парки, сквери, бульвари, набережні)

 

Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні території для дітей та дорослих.

 

Переважні види використання:

 

       1. культурно-просвітницькі заклади (бібліотеки, читальні зали, виставочні павільйони, кінотеатри, концертні майданчики і т. ін.);
       2. малі архітектурні форми;
       3. розважальні комплекси (дитячі ігрові майданчики, атракціони, ігротеки, танцмайданчики, дискотеки).

 

Супутні види використання:

 

 1. підприємства громадського харчування (кафе, ресторани і т. ін.);
 2. павільйони та кіоски для різних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;
 3. окремі адміністративно-господарчі споруди;
 4. будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для обслуговування парку;
 5. громадські вбиральні.

 

   1. ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Зона вулиць в межах червоних ліній вулично-дорожньої мережі - ТР-2

Ширина житлових вулиць, майданів визначаються червоними лініями на підставі нормативних документів:

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
 • ДБН В. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Містобудівна документація по визначенню положення червоних ліній розробляється в дві стадії проектування:

а) основне креслення генерального плану міста (схема червоних ліній);

б) план червоних ліній(окрема містобудівна документація)       

            Після затвердження розробленої містобудівної документації та плану червоних ліній забороняється передавати ділянки землі в межах червоних ліній до приватної власності (окрім земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства які визначені в статті 71, п.1, п.2 Земельного Кодексу України).

            При виконанні вище означених робіт необхідно передбачати заходи по покращенню безпеки руху на автодорогах, магістральних та житлових вулицях.

Переважні види використання:

 1. проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;
 2. підземні пішохідні переходи з виходами;
 3. захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

Супутні види використання:

 1. майданчики для стоянки автотранспорту;
 2. пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;
 3. тролейбусні лінії та їх облаштування;
 4. споруди лінійного та енергетичного господарства;
 5. споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;
 6. інженерні комунікації;
 7. огорожа вулиць та відбійники;
 8. дорожня інформація (знаки та ін.).

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

 • ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;
 • елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

 

ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Зона інженерної інфраструктури ІН-2

 

Призначена для розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливової каналізації.

 

Переважні види використання:

 

 1. головні об’єкти тепломереж, водопостачання, каналізації, зливової каналізації.
 2. санітарно-захисні зелені насадження.

 

Супутні види використання:

 

 1. вулиці, проїзди в межах охоронної зони.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду. В охоронних і санітарних зонах електричних мереж забороняється:

 • будувати житлові, громадські та дачні будинки;
 • розташувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;
 • влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

 

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ  ЗОНИ

Зона кладовищ КС-3-1

 

Зона формується в межах існуючих та перспективних кладовищ.

 

Переважні види використання:

 

1.         місця традиційного захоронення;

2.         культові споруди;

3.         обрядові споруди;

4.         колумбарії;

5.         озеленення території, благоустрій.

 

Супутні види використання:

 

 1. споруди інженерно-транспортної інфраструктури, що необхідні для функціонування кладовищ;
 2. зелені насадження спеціального призначення.

3.         автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони.

В санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідно постійно здійснювати контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що потрапляє в СЗЗ від кладовищ.

 

   1. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ

Зона розміщення підприємств V класу шкідливості В–5

 

До зони входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон –50 м.

Зона формується підприємствами IV класу шкідливості в межах  виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

 

Переважні види використання:

 

 1. підприємства комунального господарства, склади, бази;
 2. підприємства V класу шкідливості;
 3. пожежні депо.

Супутні види використання:

 

 1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;
 2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС)
 3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;
 4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;
 5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;
 6. зелені насадження спеціального призначення;
 7. стоянки і споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
 8. об’єкти громадського центру промислової зони у відповідності до “Інструкції по розробці єдиних генеральних планів промислових вузлів”;
 9. всі об’єкти будівництва, які дозволені в складських районах.
 10. стоянки і споруди для постійного зберігання транспортних засобів;
 11. споруди інженерної інфраструктури загальноміського значення.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

 

ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

 

До зони входять землі сільськогосподарського призначення, надані для потреб сільського господарства, що використовуються для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ,  господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств, відповідно до містобудівної документації.

 

Переважні види використання:

 

 1. сільськогосподарські угіддя (рілля, сади, виноградники, городи, сіножаті, пасовища тощо);
 2. лісосмуги;
 3. багаторічні насадження;
 4. водойми.

 

Супутні види використання:

 

 1. інженерні комунікації;
 2. транспортні комунікації;
 3. земельні ділянки, надані громадянам для ведення господарства, в тому числі. фермерські;
 4. земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства;
 5. земельні ділянки, надані культовим закладам для ведення сільського господарства;
 6. земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаціям для ведення сільського господарства.

На території земель сільгосппризначення, які використовуються під ріллю, що знаходиться в межах міста, землекористувачам не дозволяється будівництво будь-яких капітальних споруд, які можуть в перспективі перешкодити реалізувати рішення містобудівної документації.

 

Спеціальні зони С-4

 

Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон.

 

  1. ТЕРИТОРІЇ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ВИД ВИКОРИСТАННЯ ЗА МЕЖАМИ РОЗРАХУНКОВОГО ЕТАПУ (15-20 РОКІВ)

 

Зона розміщення садибної на термін за межами розрахункового етапу     (15-20 років)

 

Переважні види використання, супутні види використання, допустимі види використання в даній зоні аналогічні відповідним видам зони СВ-1 (цільовому призначенню ділянок) до початку реалізації рішень генерального плану на термін за межами розрахункового етапу. Після реалізації рішень генерального плану (після 15-20 р.), переважні види використання та супутні види використання в даній зоні будуть аналогічні відповідним видам зони Ж-1.

 

 

 

Зона розміщення перспективних  громадських об’єктів на термін поза межами розрахункового етапу (15-20)

 

Переважні види використання, супутні види використання, допустимі види використання в даній зоні аналогічні відповідним видам зони СВ-1 (цільовому призначенню ділянок) до початку реалізації рішень генерального плану на термін за межами розрахункового етапу. Після реалізації рішень генерального плану (після 15-20 р.), переважні види використання та супутні види використання в даній зоні будуть аналогічні відповідним видам зони Г.

 

Зона розміщення перспективних озеленених територій на термін поза межами розрахункового етапу (15-20 років)

 

Переважні види використання, супутні види використання, допустимі види використання в даній зоні аналогічні відповідним видам зони СВ-1 (цільовому призначенню ділянок)до початку реалізації рішень генерального плану на термін за межами розрахункового етапу. Після реалізації рішень генерального плану (після 15-20 р.), переважні види використання та супутні види використання в даній зоні будуть аналогічні відповідним видам зони Р-3 або видам, що будуть визначені на подальших стадіях проектування.

 
  1. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ
   1. ГРОМАДСЬКІ  ЗОНИ

Зона розміщення об’єктів загальноміського центру Г-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;  ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. 60% та згідно з містобудівним розрахунком або ДПТ.

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

 Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій та перед-проектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

Згідно з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні.

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій», «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

Зона об’єктів повсякденного громадського обслуговування Г-2-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-2-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-2-2008 (при розміщенні в зоні земель історико-культурного призначення); також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

Визначається за завданням на проектування з урахуванням містобудівних, технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

60%. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та згідно з передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» пп. 2.2, 2.4 та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні.

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019

«Планування і забудова територій»); «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією. та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

 

Зона шкіл та ДНЗ Г-3-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-3-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-2-2008 (при розміщенні в зоні земель історико-культурного призначення); також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

Визначається за завданням на проектування з урахуванням містобудівних, технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

22 %. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та згідно з передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» пп. 2.2, 2.4 та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні.

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019

«Планування і забудова територій»); «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією. та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

 

Зона культових та обрядових споруд Г-4-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-4-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-2-2008 (при розміщенні в зоні земель історико-культурного призначення); також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

Визначається за завданням на проектування з урахуванням містобудівних, технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

40%

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» пп. 2.2, 2.4 та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні.

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019

«Планування і забудова територій»); «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією. та передпроектних розробок (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

 

Зона розміщення лікувальних закладів Г-5-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  Г-5-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»; СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Не більше 26,5м для лікувально-профілактичних установ (ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»).

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

45%  (ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій») та згідно з передпроектними розробками. та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019«Планування і забудова територій» та перед-проектних розробок; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»; СанПіН 173-96.

Не менше 30м від корпусів з палатними відділеннями до червоних ліній (ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»).

 Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019«Планування і забудова територій», з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.

Не менше 30м між корпусами з палатними відділеннями та житловими  або громадськими будівлями (ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»).

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019«Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209, профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

   1. ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Зона розміщення садибної  забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  Ж-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

 ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Не вище 4 поверхів

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

26-27 люд./га.

 

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій» відступ житлового будинку від червоних ліній, не менше:

6м-від магістральних вулиць, 3м – від житлових вулиць.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій», «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209 та  профільною нормативною документацією.

 

   1. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Зона озеленення загального користування

(міські парки, сквери) Р-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  Р-3

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Не визначається

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

 

Зона озеленення загального користування

(міські парки, сквери) Р-3-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  Р-3-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Визначається у передпроектних розробках.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій» та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

   1. ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Зона вулиць в межах червоних ліній вулично-дорожньої мережі - ТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  ТР-2

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Визначається у передпроектних розробках.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій» та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками

 

   1. ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Зона інженерної інфраструктури головних об’єктів  тепло-газо-, водопостачання, каналізації, зливової каналізації – ІН-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  ІН-2

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Визначається у передпроектних розробках згідно профільним ДБН.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій» та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209, профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Визначається у передпроектних розробках.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»

Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій» та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

 

   1. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

Зона кладовищ( потребує СЗЗ 300 м) КС-3-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  КС-3-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, Державними санітарними правилами та нормами ДСанПіН 2.2.2.028.99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» та передпроектними розробками.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

4.

Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

 

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій» СанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облатування і утримання кладовищ в населених пунктах України» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6.

Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій»); «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією.

 

 

   1. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ

Зона розміщення підприємств  V  класу шкідливості В-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  В-5

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

4.

Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

 

ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та передпроектних розробок.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні

6..

Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією.

   1. ЗОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Зона земель сільськогосподарського призначення  СВ-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  СВ-1

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»)  «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу.

 

 

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

 

4.

Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд

ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території населеного пункту.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території населеного пункту відсутні

6.

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж.

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019«Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ).

 

   1. ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Зона озеленення спеціального призначення  С-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  С-4

 

1.

Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах

Згідно з ДБН В.В.1-7-2002  «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

 

2.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України №173 від 19.06.96р

3.

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону)

Не визначається.

4.

Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

 

Згідно ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.

 

 

5.

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони )

Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території села.

Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території села відсутні.

6.

Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН Б 2.2-2:2019 «Планування і забудова територій»; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209,  профільною нормативною документацією.

 

 

 

  1. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА

 

Пункт 1. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу санітарно-захисних зон та інженерно-транспортних комунікацій

         В даному пункті наводяться загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

 1. Інженерне обладнання

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту здійснюються відповідно до затвердженого проекту генерального плану села Локниця та розроблених для його розвитку схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, каналізації, теплопостачання, телефонізації, освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку населеного пункту, озеленення, охорони навколишнього середовища.

Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на основі проектів забудови.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення районів сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, зливововю каналізацією, газифікацією, санітарним очищенням.

Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель, забудову кварталів, районів, необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, набережних, благоустрою парків, скверів і т. ін.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження дорожніх покриттів і підвищення рівня благоустрою територій, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

2. Транспортні комунікації і споруди

            Автостоянки слід розміщувати згідно розрахунку табл.7.5 ДБН Б 2.2-12:2019 на початку під'їзду до багатоповерхових будинків. Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 8,0 м, придатних для проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин. З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

            При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво гаражів підземних, чи наземних вбудованих, чи розташованих окремо.

            В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж. В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїзної частини.

            В зонах садибної індивідуальної забудови для зберігання автомобілів слід будувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

В разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати стоянки асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоянки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

3. Санітарно-захисні зони від промислових підприємств

            Відповідно до нормативних документів (СН 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів СЗЗ встановлюються:

 • для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря;
 • для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;
 • для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту.

         На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

            СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

 • житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;
 • дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;
 • спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;
 • охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;
 • не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

 • пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;
 • приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто - і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

            У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, полягає в упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

 

4. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

            Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі – електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

            В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

 • будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;
 • розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;
 • влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;
 • здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.
 1. Санітарно-захисні зони від кладовищ

            На території, що проектується, розміщене діюче кладовище традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м. Санітарно-захисна зона закритих кладовищ (по закінченню кладовищного періоду) до житлових, громадських будівель, установ і зон відпочинку може бути зменшена до 100 м. Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» від 01.07.1999 року.

Пункт 2. Зони санітарної охорони водозабору

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. «Про правовий режим зон санітарної охорони», законом України «Про питну воду та питне водопостачання» (розділ VII) та Водним кодексом України (розділ IV) передбачено розрахунок та винесення у натуру зон санітарної охорони водозаборів.

Режими господарської діяльності у межах поясів санітарної охорони джерел водопостачання регламентуються вимогами Постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 1998 р. № 2024 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 717 від 15.05.2003 р, а також ДБН В.2.5-74:2013.

Пункт 3. Прибережні захисні  смуги

            Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних смуг водойм міста, зеленими насадженнями загального користування, об’єктами природно-заповідного фонду. Дані ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою. Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло особливої актуальності. Господарське використання земель в межах прибережних захисних смуг регламентується дією Земельного та Водного кодексів України. Згідно Закону України «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг» прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.. Території прибережних захисних смуг є складовою екологічного каркасу міста і підлягають упорядкуванню, озелененню та благоустрою.         

На території прибережної захисної  смуги забороняється:

використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

скидання неочищених стічних вод, з використанням рельєфу місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.

Таращанська міська рада  зобов’язаний довести до відома населення та всіх організацій рішення щодо меж прибережних захисних  смуг, а також про водоохоронний режим, який діє на цих територіях.

В прибережній захисній  смузі вся існуюча забудова повинна бути каналізована. Категорично забороняється влаштування стихійних звалищ. На присадибних ділянках необхідно передбачати захисно-водоохоронні заходи, що перешкоджатимуть надходженню забруднюючих компонентів до води.

Відповідно до ДБН Б 2.2-12:2019 “У межах територій міських і сільських поселень допускається за погодженням з органами охорони природи розміщення окремих об’єктів виробничої та соціальної сфери, обладнаних централізованою каналізацією”.

При передачі цих земель у власність громадян в будівельному паспорті робиться відмітка про віднесення ділянок до прибережної захисної  смуги та про обмеження на використання землі, які з цим пов’язані.

            Окрім того, на частині території що приєднується в межі села, надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг. Для точного визначення меж ПЗС в межах нової території села необхідно розробити спеціальний проект щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

            Дані території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання також регламентується дією постанови КМУ № 502 від. 13.05.96р. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Території прибережних захисних смуг є складовою екологічної мережі міста і підлягають упорядкуванню, озелененню та благоустрою.

 

   1. ВИМОГИ ДО ДІЛЯНОК, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ, В ЗОНАХ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ ТА САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОНАХ

 

Планувальні обмеження

 

Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження

Екологічні та санітарні норми

 

зона шумового впливу від залізниці

 

- рекомендації щодо проведення планувальних, конструктивних та містобудівних заходів для зниження шумового впливу.

санітарно-захисні зони від  промислових, сільськогосподарських, комунальних, складських та транспортних підприємств -

 

- заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл; лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів, парків;

- заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств;

- заборона розміщення нових охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- заборона використання для вирощування с/г продукції, худоби, земель СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазень, пралень, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель управлінь, конструкторських бюро, учбових закладів, технічних училищ без гуртожитків, магазинів, підприємств громадського харчування, поліклінік, науково-дослідних лабораторій, пов’язаних з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств, КНС, розсадників рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

Для населення, що постійно проживає в нормативних СЗЗ (І-ІІ кл. шкідливості), доцільно передбачити компенсаційні платежі за проживання в екологічно несприятливому середовищі. Обґрунтування платежів проводиться відповідно визначеному екологічному збитку довкілля основним забруднювачем.

Прибережні захисні смуги

- заборона на будівництво будь яких споруд крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів;

- заборона на окремі види діяльності:

 розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, миття та обслуговування транспортних засобів та техніки.

Зони поширення інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва

 

зона підтоплення ґрунтовими водами

 

- проведення комплексу заходів з метою пониження рівня ґрунтових вод та відведення зливових вод,

- заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям).

затоплення повеневими водами,

 

- проведення робіт з захисту територій від паводків,

- застосування складних штучних основ та фундаментів,

- заборона на влаштування сміттєзвалищ,

- заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин у відкриті водойми ( місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям,

- заборона на розміщення трансформаторних підстанцій.

схили поверхні, зсуви поверхні

- проведення заходів з укріплення та підвищення стійкості схилів,

- заборона не обґрунтованого влаштування терас,

- заборона на спорудження ставків, водосховищ,

- заборона на проведення робіт з використанням вибухівки, або механізмів, що динамічно впливають на ґрунти схилу,

- заборона на прокладання доріг або проїздів впоперек схилу,

- заборона на влаштування довгих перерв під час проведення земляних робіт, в т.ч. ремонту інженерних мереж,

- заборона на створення перешкод рухові поверхневих або підземних вод без влаштування спеціального водовідведення.

Коридори проходження магістральних мереж інженерної інфраструктури та їх охоронні зони

 

магістральних електромереж (ЛЕП)

- заборона на будівництво житлових, громадських та дачних будинків;

- заборона на влаштування будь-яких звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів; насадження дерев та багаторічних насаджень; розпалювання вогнищ;

- заборона на влаштування спортивних майданчиків, стадіонів, зупинок громадського транспорту, ринків;

- заборона на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт.

магістральних водоводів,колекторів водовідведення,

колекторів зливової каналізації,

продуктопроводів

 

- здійснення діяльності щодо утримання та експлуатації інженерних мереж;

- заборона на будівництво будівель та споруд в охоронній зоні трубопроводів;

- заборона на будівництво, ліквідацію будівель та споруд, вирубання дерев, встановлення загородження, проведення земляних робіт на глибині понад 0,3м, розрівнювання ґрунту без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт.

 

   1.  ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ ЗГІДНО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗМІНЮЮТЬ СВОЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

 

1.         До ділянок, які відповідно до містобудівної документації змінюють своє функціональне призначення в селі Тараща, відносяться:

ділянки, що потрапляють під розширення існуючих червоних ліній або під будівництво нових вулиць та розв’язок;

озеленені та незабудовані ділянки, що переводяться до категорії рекреаційних територій

незабудовані ділянки, які на перспективу переводяться в категорію сельбищних, виробничих або рекреаційних територій;

ділянки колишніх підприємств, які планується реконструювати під житлову або громадську забудову.

2.         Режим використання ділянок, що потрапляють під розширення існуючих червоних ліній або під пробивку нових магістралей встановлюється, відповідно до містобудівної документації (генплану, ДПТ, проектів забудови ) та Зонінгу, органами містобудування і архітектури (напр. заборона нового капітального будівництва і т. ін.).

В землевпорядних документах окремих ділянок чітко (по координатах) повинно бути вказано проходження червоної лінії. Крім того, власникам таких ділянок доводиться до відома, що на перспективу землі, які потрапили до червоних ліній будуть, відчужуватись під будівництво транспортних комунікацій.

Всі існуючі ділянки, існуючі споруди та об’єкти, які на перспективу потрапляють під розширення червоних ліній для будівництва розв’язок, можуть функціонувати у звичному режимі до часу початку будівництва та вилучення (викупу) відповідних ділянок у встановленому законодавством порядку.

3.         Режим та використання територій, на яких на перспективу пропонується розмістити екобезпечні підприємства та підприємства малого бізнесу, повинні здійснюватись відповідно до спеціальних проектів планування промислових окремих ділянок промислових зон.

 

  1. ІНДЕКСАЦІЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

 

 1 -  санітарно-захисні зони промислових підприємств І-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури

     

 11 -  території водоохоронних зон, прибережних захисних смуг; пляжних зон.

 13 – зони підтоплення, що вимагають пониження рівня грунтових вод більше ніж на 0,5 м;

30 – обмеження на територіях всіх видів зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 1. ТА ДОКУМЕНТИ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь