Локницька громада

Рівненська область, Вараський район

УВАГА!!! КОНКУРС "СИМВОЛІКА ГРОМАДИ" !

Дата: 27.12.2018 16:10
Кількість переглядів: 2131

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий конкурс

"Символіка громади"

Локницької об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про відкритий творчий конкурс на розробку символіки Локницької об’єднаної територіальної громади - гасла, логотипа та Герба(далі - Конкурс) визначає єдині вимоги щодоподачі заявок.

1.2. Символіка громади має мати об’єднуючий характер, має сприйматись усією громадою, а не тільки жителями одного села.

1.3.Герб, логотип і ключове гасло мають корелюватись одне з одним і створювати цілісний образ територіальної громади.

1.4. Ініціатором конкурсу є Локницька сільська рада.

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою:

2.1.1. Створення та визначення символіки Локницької об’єднаної територіальної громади - гасла, логотипа та Герба, які будуть спрямовані на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади та використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

2.1.2. Забезпечення права жителів територіальної громади у поширенні в Україні та світі позитивних знань про громаду, її історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал, шляхом вибору кращого проекту символіки Локницької об’єднаної територіальної громади.

2.2. Завдання Конкурсу:

2.2.1.Залучення максимальної кількості учасників до розробки символіки громади.

2.2.2. Поширення інформації про громаду.

2.2.3. Розроблення та створення унікального гасла,логотипата Герба громади.

2.3. Герб, логотип та гасло Локницької об’єднаної територіальної громади може використовуватися:

2.3.1. На інформаційно-рекламній продукції про громаду.

2.3.2. На подарунково-сувенірній продукції про громаду.

2.3.3. На дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури.

2.3.4. Готельно-ресторанними закладами та іншими закладами туристичної інфраструктури.

2.3.5. Під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

2.3.6.На привітальних листах, нагородних листах, документах, нагородах, угодах.

 

ІІІ. Порядок роботиКонкурсної комісії

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів утворюється та затверджується персональний та кількісний склад комісії по визначенню переможців (далі - Комісія).

3.2. Головними завданнямиКомісії є:

3.2.1. Забезпечення проведення Конкурсу.

3.2.2. Визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків в засобах масової інформації.

3.3. Основною формою роботи Комісії є засідання.

3.4. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

3.5. Рішення Комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.6. Члени Комісії:

3.6.1. Беруть участь в обговоренні, розгляді та співставленні конкурсних пропозицій і приймають рішення про визначення переможця(переможців) Конкурсу.

3.6.2. Мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданим на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засіданняКомісії.

3.6.3. Зобов'язанні дотримуватися норм законодавства, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції.

3.6.4. Мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та основним засадам і принципам територіальної громади та чинному законодавству України.

3.6.5. Залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи, щодо надання, в разі необхідності додаткової пояснювальної інформації.

3.6.6. Мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

 

ІV. Умови проведення Конкурсу

 

4.1. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

4.2. Участь у Конкурсі безкоштовна.

4.3. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

4.4. Комісія розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення про Конкурс  на офіційному сайті Локницької об’єднаної територіальної громади.

4.5. Для участі у Конкурсі подається заява встановленого зразка (додаток до Положення, форма 1) та конкурсні роботи, вимоги до яких визначені у розділах V та VІ цього Положення.

4.6. Конкурсні роботи з позначкою «Конкурс на розробку та визначення символіки Локницької об’єднаної територіальної громади» надсилаються або подаються на розгляд в електронному та друкованому вигляді за адресою:с.Локниця ,вул.Центральна,55 або

На електронну пошту:loknizasrada@ukr.net

4.7. Термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі з 01.01.2019 року по 01.02. 2019 року.

4.8. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.

4.9. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

  1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.01.2019 року  по 01.02.2019 року;

  2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них трьох основних – з02.02.2019  року по 09.02.2019 року;

  3 етап – он-лайн голосування на сайті (чи сторінці Facebook)– з 10.02.2019 року  по 01.03.2019 року;

  4 етап – підбиття підсумків он-лайн голосування – до 06.03.2019  року;

  5 етап – затвердження Локницької сільською радою символіки територіальної громади.

4.10.Конкурсна комісія залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу V та VI цього Положення.

4.11. Оцінювання робіт: роботи конкурсантів оцінюються за 100 бальною шкалою. Максимальна оцінка Конкурсної комісії 70 балів. Конкурсна робота (одна з трьох), яка набрала найбільшу кількість голосів при он-лайн голосуванні отримує додаткових 30 балів.

4.12. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

4.13. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про Конкурс.

V. Вимоги до конкурсних робіт

5. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи  ідентифікації громади:

5.1. Гасло має відповідати таким основним вимогам:

5.1.1. Робити свій внесок у формування іміджу громади;

5.1.2. Бути сконцентрованим на загальній ідеї громади, бути зрозумілим для неї;

5.1.3. Гасло має бути коротким та легко запам’ятовуватися;

5.1.4.Воно повинно бути оригінальним, відповідно емоційно забарвленим, виключати будь-яке подвійне тлумачення і відповідати менталітету громади.

5.2. Логотип повинен асоціюватись з образом, історією, культурою та традиціями об’єднаної громади та базуватись на основі наступних принципів:

5.2.1.Простота (логотип не повинен бути перевантаженим);

5.2.2. Привабливість (логотип повинен на себе звертати увагу, викликати емоції);

5.2.3.Читабельність (логотип не повинен змушувати розшифровувати інформацію);

5.2.4. Запам’ятовуваність (логотип повинен допомагати ідентифікувати громаду);

5.2.5.Універсальність (логотип повинен використовувати універсальні дизайнерські прийоми і інструменти);

5.2.6. Оригінальність (логотип повинен бути відмінним від інших);

5.2.7.Асоціативність (логотип повинен викликати потрібний асоціативний ряд);

5.2.8.Унікальність (логотип повинен мати неповторне поєднання всіх компонентів);

5.2.9. Креативність (логотип повинен мати певну родзинку, прихований сенс або послання).

5.3.Герб територіальної громади за своєю композицією, графічними та кольоровими рішенням має відповідати наступним  вимогам:

5.3.1. Герб подається у щиті із заокругленою нижньою частиною.

 

Фото без опису

 

Малюнок 1. Варіанти зовнішнього оздоблення (КАРТУШІ)

 

5.3.2. Для герба застосовуються метали (срібло і золото) та кольори (синій, червоний, чорний, зелений і пурпуровий).

Обов'язковим є дотримання правила геральдичної колористики, за яким можна наносити "металеві" фігури у "кольоровому" полі щита та навпаки, але недопустимо наносити "метал" на "метал" чи "колір" на "колір"

5.3.3. Гербовий малюнок має відповідати вимогам геральдичної композиції.

5.3.4. У щиті герба можуть застосовуватися ділення.

Бажаним є використання однопольових гербів або з малою кількістю ділень, що диктується як історичною традицією, так і вимогами виразності знака.

5.3.5.У щиті герба можуть використовуватись геральдичні і негеральдичні фігури. Бажано застосовувати невелику кількість фігур, не перевантажуючи герб.

Розміщення фігур на щиті має відповідати таким вимогам:

 

pravo-livo

Зображені у полі щита й повернуті у профіль людські постаті, тварини, риби, птахи, фантастичні та легендарні істоти мають дивитися геральдично праворуч (вліво від глядача, оскільки в геральдиці сторони рахуються з точки зору того, хто несе щит). Виняток робиться у випадку зображення у щиті двох таких істот, які можуть бути повернуті одна до одної обличчям або спинами. При зображенні у полі щита рухомих засобів (наприклад: човен, тварина, що біжить і т. п.) напрямок їхнього руху має бути геральдично вправо (вліво від глядача).

 

5.3.6.Малюнок має бути двомірним, без півтіней і перспективних зображень.

5.3.7. До гербового малюнку (у щит) не дозволяється вносити зображення Державного герба України, дату заснування, назву гербоносія чи інші.

5.3.8. Не допускається використання у гербі символів і атрибутів іноземних держав.

5.3.9. Символіка герба має відображати одну або кілька особливостей поселення (наприклад: його назву, причини розвитку, специфічних місцевих представників фауни чи флори і т. п.). Недоцільно перенасичувати герб багатьма сюжетами або вносити до нього поширені елементи (шестерня, колосок, хвильки), котрі можуть характеризувати і будь-яке інше місто. Необхідно також уникати т. зв. "гібридних" фігур (скажімо, півколби і півшестерні).

5.3.10. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів, які належать до об’єднаної громади, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Локницьку сільську раду, Кухченський  старостинський округ, Кутинський  старостинський округ, Нобельський старостинський округ.

5.4.Конкурсні роботи мають містити письмове обґрунтування змісту заявки (текстовий опис) у паперовому та електронному вигляді.

5.5. Конкурсні роботи мають супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги згоден на укладання договору про передачу організатору Конкурсу (Локницькій сільській раді) виключних майнових авторських та суміжних прав на проект.

5.6. Символіка Локницької об’єднаної територіальної громади повинна бути унікальною, лаконічною та передавати ключову характеристику громади, ідентифікувати його на регіональному, національному та міжнародному рівнях, формувати позитивний імідж громади при проведенні публічних заходів.

5.7. Символіка має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

 

VІ. Технічні рекомендації та параметри

 

6.1.Графічне зображення подається в електронному та паперовому вигляді:

6.1.1.У растровому  форматі файлів (*jpeg, *tif, *png, *psd) з роздільністю не менше 600 dpi  або векторному форматі файлів (*cdr, *eps).

6.2.Герб та логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

6.2.1. Повнокольорове зображення на білому тлі.

6.2.2. Чорно-біле зображення на білому тлі.

6.2.3. Кольорове зображення на чорному тлі.

6.2.4. Чорно-біле зображення на чорному тлі.

 

VІІ. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Результати роботи Комісії оформляються протоколом засідання.

7.2. Протокол засідання містить інформацію:

- дату, час та місце проведення;

- прізвища, імена та по батькові членів Комісії і;

- прізвище, імена та по батькові конкурсантів;

- результати голосування.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь